BIOMAXIMA liczy na bardzo udany 2017 r.

BioMaxima S.A., notowana na NewConnect firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej, polski producent odczynników do diagnostyki in vitro, a także szerokiej gamy podłoży mikrobiologicznych, zanotowała w 4 kw. 2016 r. zysk netto w wysokości 572 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży przekraczających 11.548 tys. zł. Dzięki połączeniu z BIOCORP Polska Sp. z o.o. Spółka znacząco umocniła pozycję rynkową w segmencie mikrobiologii.

Osiągnięte w minionym kwartale przez Emitenta wyniki finansowe należy uznać za bardzo dobre, bowiem w analogicznym okresie 2015 r. jego zysk netto wyniósł 431 tys. zł, a przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 6.351 tys. zł. Cały 2016 r. BioMaxima S.A. zakończyła zyskiem netto na poziomie 1.398 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży w kwocie 28.745 tys. zł wobec 1.469 tys. zł zysku netto rok wcześniej oraz przychodów netto ze sprzedaży w kwocie 23.084 tys. zł. Poprzedni rok był bardzo ważnym okresem dla Spółki, gdyż udało jej się sfinalizować połączenie z BIOCORP Polska Sp. z o.o., które pozwoli umocnić jej pozycję rynkową w segmencie mikrobiologii, przede wszystkim przemysłowej, która jest bardzo perspektywicznym i dynamicznie rosnącym rynkiem. Emitent zrealizował także z sukcesem transakcję nabycia 80% udziałów w dwóch rumuńskich spółkach QIAS MED oraz ISTAR. W najbliższym czasie połączą się one z rumuńską spółką Roco Sistem i stworzą nowy podmiot o nazwie BioMaxima Romania srl., który będzie dążył do znaczącego wzrostu udziału w rumuńskim rynku diagnostyki.

„Rok 2016 był dla BioMaxima S.A. rokiem wyzwań operacyjnych, również ze względu na połączenie z BIOCORP, a także zakupy w Rumunii i z tego powodu stabilizacja wyniku finansowego Spółki oraz osiągnięcie wyniku porównywalnego do 2015 r. jest dla nas satysfakcjonujące. Przychody oraz zysk w czwartym kwartale 2016 r. pokazują potencjał połączonych spółek, szczególnie w obszarze eksportu.” - komentuje Łukasz Urban, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Spółka dobrze rozpoczęła 2017 r. i w styczniu wypracowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2.169 tys. zł wobec 2.145 tys. zł rok wcześniej. W strukturze przychodów Emitenta nastąpił wyraźny wzrost w segmencie mikrobiologii. Co bardzo istotne, dodatnią dynamikę zanotowano praktycznie we wszystkich grupach asortymentu, poza aparaturą.

Spółka w pierwszym miesiącu br. zwiększyła sprzedaż na rynkach zagranicznych w ujęciu rdr. o blisko 90%. Współpraca sieci eksportowych BioMaxima S.A. oraz BIOCORP przebiega bardzo pomyślnie i pozwala na efektywne wykorzystanie efektów synergii.

„Cieszymy się z wyników eksportowych za styczeń tego roku. Jeszcze w grudniu ub. roku przerejestrowaliśmy produkty BIOCORP na rynkach zagranicznych, dlatego też nie straciliśmy żadnego dystrybutora i oczekujemy dalszego wzrostu eksportu, gdyż docieramy z nowym asortymentem do dotychczasowych odbiorców. Również w sprzedaży krajowej nowa struktura zespołów handlowych zapewni bardziej efektywną pracę w terenie. Mamy obecnie jeszcze silniejszy i bardziej wyspecjalizowany dział handlowy umożliwiający nam pracę zarówno na rynku klinicznym, jak i przemysłowym.” - dodaje Prezes Urban.

W 2016 r. Emitent wypłacił swoim Akcjonariuszom dywidendę z zysku osiągniętego w 2015 r. w wysokości 0,20 zł na akcję. Rok wcześniej kwota wypłaconej przez Spółki dywidendy wynosiła 0,10 zł na akcję.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem sprzętu oraz odczynników do diagnostyki in vitro oraz producentem szerokiej gamy podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

źródło: BioMaxima