BIOMAXIMA finalizuje zakup dwóch rumuńskich spółek

BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, sfinalizowała transakcję nabycia 80% udziałów w dwóch rumuńskich spółkach QIAS MED oraz ISTAR. Emitent zamierza rozpocząć konsolidację tych spółek oraz własnej spółki Roco Sistem i powołać nowy podmiot - BioMaxima Romania srl.

BioMaxima S.A. podpisała w dniu 23.11.2016 r. umowę nabycia 80% udziałów w rumuńskich spółkach QIAS MED oraz ISTAR za cenę 138 tys. EUR plus podatek w wysokości 22 tys. EUR. Jeśli podmioty ten osiągną w 2016 r. zysk netto wyższy o minimum 10% od wypracowanego w 2015 r., czyli co najmniej 95 tys. EUR to ich dotychczasowy właściciel będzie upoważniony do otrzymania premii za sukces w kwocie 25 tys. EUR. Dodatkowo, dotychczasowy właściciel spółek zobowiązał się do świadczenia pracy na ich rzecz przez okres minimum 5 lat, co zostało uregulowane w odrębnej umowie. Spółki QIAS MED oraz ISTAR zajmują się sprzedażą aparatury, testów, odczynników, mikrobiologii oraz wyposażenia laboratoriów, a ich łączne przychody w 2015 r. wyniosły ok. 770 tys. EUR. Z kolei osiągnięty zysk netto ukształtował się na poziomie ok. 86 tys. EUR. BioMaxima S.A. zamierza umacniać swoją pozycję na rynku rumuńskim i rozpocząć proces konsolidacji spółek QIAS MED i ISTAR oraz własnej spółki Roco Sistem, powołując nowy podmiot o nazwie BioMaxima Romania srl.

„Uzgodnienia prawne transakcji trwały dość długo, ale wreszcie wszystko zostało dopięte i mogliśmy podpisać umowę. Zakup tych spółek przyczyni się do umocnienia pozycji BioMaxima na rynku rumuńskim. Potencjał tego rynku jest duży. Więcej szczegółów zaprezentujemy podczas najbliższego spotkania Zarządu z inwestorami, analitykami oraz mediami.” - mówi Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A. otrzymała w ostatnim czasie dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.1 "Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" w kwocie blisko 2,3 mln zł na budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie. Planowana inwestycja pozwoli Emitentowi opracowywać nowe oraz innowacyjne produkty. Spółce przyznana została również dotacja w wysokości ponad 584 tys. zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 „Badania celowe”. Całkowita wartość tego projektu wynosi blisko 932 tys. zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na opracowanie technologii ilościowych testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego (MIC) antybiotyku hamującego wzrost mikroorganizmów.

„Przyznane dotacje bardzo nas cieszą, bowiem pozwolą one szybciej zrealizować nasze zamierzenia i w ostatecznym rozrachunku zdynamizują także rozwój Spółki. Na wspomnianym powyżej spotkaniu z Zarządem również szerzej omówimy aspekty związane z dotacjami i rozwojem BioMaxima.” - zakończył Prezes Lewczuk.

BioMaxima S.A. osiągnęła po trzech kwartałach 2016 r. zysk netto w kwocie 827 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 17.197 tys. zł. W dniu 25.11.2016 r. odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które podejmie decyzję w sprawie połączenia z Biocorp Polska Sp. z o.o. Planowane połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku Biocorp Polska Sp. z o.o. jako spółki Przejmowanej na BioMaxima S.A. jako spółkę Przejmującą w zamian za nowe akcje spółki Przejmującej, które zostaną wydane dotychczasowym wspólnikom spółki Przejmowanej.

Spółka wypłaciła swoim Akcjonariuszom dywidendę z zysku osiągniętego w 2015 r. w wysokości 0,20 zł na akcję. Rok temu kwota wypłaconej przez Emitenta dywidendy wynosiła 0,10 zł na akcję.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.

źródło: BioMaxima