BIOMAXIMA dynamicznie zwiększa sprzedaż w 1 kw. 2017 r.

BioMaxima S.A., notowana na NewConnect firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej, polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, zakończyła 1 kw. 2017 r. przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 7.132 tys. zł, notując tym samym blisko 22% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r.

Emitent w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. zwiększył sprzedaż we wszystkich grupach asortymentowych oprócz aparatury. Najwyższa progresja przychodów została osiągnięta w segmencie mikrobiologii, co jest związane ze zrealizowanym w minionym roku połączeniem ze spółką BIOCORP Polska Sp. z o.o. Obecnie ten obszar stanowi fundament sprzedaży zarówno na rynku krajowym, jak i w eksporcie. Oferta Biocorp ma również udział w innych segmentach sprzedażowych, w tym w usługach doradczych (szkolenia). Sprzedaż Spółki na rynkach zagranicznych w 1 kw. 2017 r. zanotowała wyraźny, prawie 63% wzrost w ujęciu rdr. Bardzo dobrze przedstawia się również wartość wygrywanych przez BioMaxima S.A. postępowań przetargowych, która w miesiącach styczeń-marzec 2017 r. wyniosła 2.759 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. było to odpowiednio 2.059 tys. zł.

„Jesteśmy zadowoleni z wyników uzyskanych na koniec marca. Odzwierciedlają one wpływ dotychczasowych zmian w strukturze zespołu handlowego oraz pracy nad integracją firmy. Widać także efekty poszerzonej grupy kontrahentów w kraju, co przekłada się chociażby na wartość wygranych postępowań przetargowych. Można również zauważyć, że rośnie eksport realizowany w nowej, połączonej sieci dystrybutorów. Nadal inwestujemy w obecność na targach, dostępność obcojęzycznych materiałów o naszej ofercie oraz promujemy ofertę przemysłową za granicą. Liczymy więc, że ten trend wzrostowy się utrzyma.” - podkreśla Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

W marcu br. BioMaxima S.A. podpisała umowę współpracy z Pure Biologics Sp. z o.o. obejmującą komercjalizację rezultatów prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Pure Biologics, które są związane z nowymi narzędziami do diagnostyki in vitro. Obad podmioty będą współpracowały w obszarze wdrażania do produkcji szybkich testów, opartych na systemach diagnostycznych stworzonych przy użyciu narzędzi biotechnologicznych opracowanych przez Pure Biologics, m.in. platformy selekcji przeciwciał rekombinowanych z bibliotek, platformy selekcji aptamerów DNA oraz technologii Pure Biologics do otrzymywania rekombinowanych białek. BioMaxima S.A. przewiduje, że zawarta umowa umożliwi jej tworzenie szybkich testów w obszarach, w których istnieje zapotrzebowanie rynkowe na nową lub przyspieszoną ścieżkę diagnostyczną, m.in. w wykrywaniu nowotworów, zakażeń bakteryjnych oraz wirusowych. Podpisana umowa uszczegółowiła podział kompetencji obu stron. Pure Biologics będzie odpowiedzialne za opracowanie technologii. Z kolei BioMaxima S.A. będzie zajmowała się jej testowaniem, budową prototypów oraz wdrażenim do produkcji, po uprzednim procesie rejestracji.

„Współpraca z Pure Biologics to działanie obliczone na to, aby zapewnić sobie dostęp do nowych metod badawczych, gdzie będziemy mogli jako pierwsi wprowadzać nowe rozwiązania na rynku, tam gdzie są one najbardziej oczekiwane. Prace nad pierwszym projektem ruszą jeszcze w tym półroczu.” - zakończył Prezes Urban.

BioMaxima S.A. sfinalizowała w ub. roku proces połączenia z BIOCORP Polska Sp. z o.o., dzięki czemu umocniła swoją pozycję rynkową w segmencie mikrobiologii oraz znacząco zwiększyła przychody z eksportu. Emitent w 2016 r. zrealizował także transakcję nabycia dwóch rumuńskich spółek QIAS MED oraz ISTAR. W najbliższym czasie połączą się one z należącą do BioMaximy spółką Roco Sistem i stworzą nowy podmiot o nazwie BioMaxima Romania srl., którego celem będzie zapewnienie produktom BioMaxima znaczącego udziału w rumuńskim rynku diagnostyki.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 60 rynkach.

źródło: BioMaxima