BIOMAXIMA chce wypłacić dywidendę z zysku za 2015 r.

BioMaxima S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od czerwca 2010 r., działającą w obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej, zamierza wypłacić dywidendę z zysku wypracowanego w 2015 r. w wysokości 0,20 zł na akcję. Decyzję w tym zakresie podejmą Akcjonariusze Emitenta podczas najbliższego ZWZA.

Zarząd Spółki podjął Uchwałę o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy z zysku za 2015 r. w wysokości 0,20 zł na jedną akcje. Proponowanym dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 31.08.2016 r. Natomiast jej wypłata na nastąpić w dniu 16.09.2016 r. Rada Nadzorcza BioMaxima S.A. pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku za 2015 rok. Łącznie w ręce Akcjonariuszy może trafić 608 tys. zł, co stanowi prawie 42% zysku netto wypracowanego przez Emitenta w 2015 r. Spółka zakończyła miniony rok zyskiem netto w kwocie 1.455 tys. zł przy przychodach ze sprzedaży wynoszących 23.085 tys. zł. W 2015 r. BioMaxima S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,10 zł na akcję.

„Sytuacja finansowa Spółki jest na tyle dobra, że wypłata dywidendy nie ogranicza naszych planów rozwojowych.” - ocenia Henryk Lewczuk, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A. wypracowała w 1 kw. 2016 r. 444 tys. zł zysku netto przy przychodach ze sprzedaży sięgających 5.845 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku zysk netto Emitenta wyniósł 413 tys. zł, a jego przychody ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 5.256 tys. zł. Po czterech miesiącach 2016 r. wartość przychodów ze sprzedaży Spółki wynosiła 7.631 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej było to 6.982 tys. zł. Emitent dynamicznie rozwija swoją działalność na rynku krajowym oraz na rynkach zagranicznych, stawiając na rozwój innowacyjności, rozszerzanie asortymentu produktowego oraz wprowadzenie zaawansowanych technologii.

BioMaxima S.A. jest polską firmą działającą w szeroko rozumianym obszarze biotechnologii na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest jednym z dwóch krajowych producentów odczynników do diagnostyki in vitro, jednym z trzech producentów podłoży mikrobiologicznych. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych takich jak m.in. Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog. Emitent zaopatruje w swoje produkty ponad 2 tys. laboratoriów w Polsce oraz prowadzi działalność eksportową na ponad 40 rynkach. Strategia rozwoju Spółki zakłada prowadzenie działań konsolidacyjnych sektora biotechnologicznego.

źródło: BioMaxima