BIOFACTORY - pozyskanie dużego zamówienia na dostawę elementów z drewna iglastego

Biofactory S.A., spółka notowana w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, zajmująca się produkcją wyrobów z drewna na potrzeby rynku budowlanego oraz meblowego, pozyskała duże zamówienie na dostawę elementów z drewna iglastego.

Jest to Spółka sprzedająca dotąd około jedną czwartą produkcji za granicę. Swoje wyroby eksportuje głównie na Słowację i do Austrii.. Natomiast dzięki importowi ok. 50% drewna ze Słowacji w dużym stopniu uniezależniła się od Lasów Państwowych. Biofactory S.A. to przedsiębiorstwo ciągle się rozwijające, które stopniowo przechodzi od produkcji prostych wyrobów drewnianych do bioenergetyki.

22 maja 2013 roku Zarząd Biofactory S.A. poinformował, iż Spółka potwierdziła realizację dostaw drewna iglastego „kantówki” dla kontrahenta z Austrii. Wartość kontraktu wynosi 425.600 EUR. Termin realizacji zamówienia określono na 2013 rok.

Na zakup drewna pod powyższe zamówienie, Biofactory S.A. pozyskała w dniu 22.05.2013 r. gwarancję bankową. Wartość tego zamówienia przekracza aż 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Biofactory S.A. za okres ostatnich czterech kwartałów.

Zdaniem Zarządu Biofactory S.A. nowe zamówienie wpłynie korzystnie na działalność Spółki oraz może stanowić kolejny ważny krok w rozwoju sprzedaży zagranicznej.

Wzrost sprzedaży oraz dalsza ekspansja na rynki zagraniczne możliwe są m.in. dzięki rozbudowie zdolności produkcyjnych, która została zrealizowana w latach 2010-2012. Kolejnym krokiem w rozwoju będzie oddanie do użytku kończonej właśnie inwestycji w suszarnie i maszyny do przerobu drewna twardego.

źródło: Art Capital