BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE zwiększa przychody w 1 kw. 2015 r.

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zajmująca się świadczeniem usług ekonomiczno-finansowych, zanotowała w 1 kw. 2015 r. 178 tys. zł przychodów ze sprzedaży wobec 151 tys. zł w poprzednim roku. Emitent osiągnął także dodatni wynik finansowy na prowadzonej działalności inwestycyjnej.

W 1 kw. 2015 r. Spółka znacząco obniżyła stratę netto do 46 tys. zł ze 195 tys. zł w analogicznym okresie 2014 r. Znaczące zmniejszenie straty netto w ujęciu rdr. było rezultatem prowadzenia skutecznej działalności inwestycyjnej przez BBC, bowiem jej saldo było dodatnie i wyniosło blisko 86 tys. zł. Mniejsza aktywność Spółki w obszarze usług doradczych związanych z dofinansowaniami ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej wynikała z przesunięcia terminów realizacji projektów przez Klientów na kolejne kwartały 2015 r.

„Bardzo ważne jest dla nas to, że Spółka osiąga przychody z innych usług niż tylko realizowanie projektów unijnych. Jest to efekt dywersyfikacji usług i aktywność w innych obszarach jak na przykład wyceny finansowe oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy krajowych.” - stwierdza Bogdan Pukowiec, Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Spółka świadczyła w minionym kw. usługi dla klientów ubiegających się o uzyskanie dofinansowania ze środków niepochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, co pozwoliło jej pozyskać nowe zlecenia. BBC w dalszym ciągu przygotowuje się do aplikowania w konkursach w relacjach B2B oraz do realizacji projektów własnych. Emitent jest także aktywny w zakresie usług związanych z Autoryzowanym Doradztwem dla rynku NewConnect. Na koniec 1 kw. br. Spółka pełniła rolę Autoryzowanego Doradcy dla 7 spółek.

Wartość portfela inwestycyjnego Emitenta na koniec marca 2015 r. sięgnęła 4.092 tys. zł, a razem ze środkami pieniężnymi wynosiła ona 4.707 tys. zł. Biorąc pod uwagę niewielkie zadłużenie BBC kształtujące się na poziomie 452 tys. zł, sytuacja finansowa Spółka jest bardzo stabilna.

„Spółka intensywnie przygotowuje się do nowej perspektywy budżetowej na lata 2014-2020 w postaci uczestnictwa w szkoleniach specjalistycznych. Prowadzimy również spotkania informacyjne z klientami i podpisujemy nowe umowy na świadczenie usług. Diagnozowane są szczegółowo możliwości pozyskania finansowania dla poszczególnych grup klientów. BBC przygotowuje się do współpracy z nowymi, dotychczas nieobsługiwanymi klientami w związku z nowymi możliwościami pozyskania dotacji. Są to m.in. obszary działalności badawczo–rozwojowej realizowanej przez przedsiębiorców, inwestycje z zakresu odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska naturalnego, np. gospodarki nisko-emisyjnej, czy też szeroko rozumianej termomodernizacji. Stale poszerzamy także bazę klientów realizujących przedsięwzięcia z zakresu ochrony zabytków i dziedzictwa narodowego. W zakresie usług Autoryzowanego Doradztwa Spółka stabilnie realizuje usługi i w tym kwartale pozyskała kolejnego klienta - Spółkę BVT S.A., której debiut na rynku NewConnect planowany jest jeszcze w tym miesiącu.” - podsumowuje Pukowiec.

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r. Zajmuje się ona pozyskiwaniem dotacji dla przedsiębiorstw, opracowywaniem analiz finansowych i wycen oraz prowadzi także działalność inwestycyjną. Spółka jest Autoryzowanym Doradcą dla rynku NewConnect oraz Catalyst.

źródło: Beskidzkie Biuro Consultingowe