BESKIDZKIE BIURO CONSULTINGOWE umacnia się na śląskim rynku dotacji

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od listopada 2012 r., zajmująca się świadczeniem usług ekonomiczno-finansowych, zamierza umacniać swoją pozycję na śląskim rynku firm doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Spółka przewiduje, że przyczyni się to do wypracowywania bardzo dobrych wyników finansowych w kolejnych latach.

Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wynosi 3,5 mld EUR, dzięki czemu podmioty działające w branży doradztwa z zakresu pozyskiwania środków unijnych będą mogły bardzo mocno skorzystać z dobrej koniunktury w najbliższych latach. RPO WSL został podzielony na 13 Priorytetów, a przeprowadzenie pierwszych naborów zapowiadane jest już w 2 kw. tego roku. BBC będzie dążyło do umacniania swojej pozycji na tym rynku, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów i zysków już w 2015 r.

Najważniejsze priorytety adresowane dla przedsiębiorców w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego to:
* „Nowoczesna gospodarka”, z której finansowane będą mogły być szeroko rozumiane działania badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach i Instytucjach Otoczenia Biznesu.
* „Konkurencyjność w MŚP” - jeden z najważniejszych priorytetów, z którego będą mogły być sfinansowane bezpośrednie innowacyjne inwestycje w nowe produkty/usługi i technologie. Nowością w tym priorytecie będzie możliwość dofinansowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach (B2B, B2C i B2E).
* „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” to również priorytet, którego dotychczas nie było w programach regionalnych jako oddzielna możliwość dofinansowania tak zwanych ekoinwestycji.
* „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna” poprawić ma między innymi rozwój mieszkalnictwa mieszkalnego, dostęp do opieki medycznej i zagospodarowanie terenów zdegradowanych, w czym również obok jednostek samorządu terytorialnego swoje projekty realizują przedsiębiorcy.

Wartość środków przeznaczonych w Perspektywie 2014-2020 na dotacje wyniesie niemal 120 mld EUR, co pokazuje potencjał rynku, na którym funkcjonuje Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. Spółka, rozwijając ten segment biznesowy, będzie skupiała się głównie na segmencie B2B, a także na współpracy z Instytucjami Otoczenia Biznesu oraz kościołami i związkami wyznaniowymi, bowiem są one jej domeną. Doświadczenie w zakresie pozyskiwania dotacji zdobyte przez BBC w poprzednich latach, kiedy to wartość pozyskanych środków dla jej klientów przekroczyła 600 mln zł, na pewno bardzo pozytywnie wpłynie na budowanie wizerunku Spółki jako podmiotu doradczego i umożliwi efektywne pozyskiwanie nowych klientów.

„W poprzednich 10 latach BBC w dużym stopniu obsługiwało klientów z województwa śląskiego i to zarówno z programów regionalnych, jak i krajowych. Wiele firm produkcyjnych z branży tworzyw sztucznych, odzieżowej, meblarskiej, motoryzacyjnej, spożywczej, czy turystycznej, które uchodzą za liderów w regionie, rozwinęło się dzięki skutecznie pozyskanym dotacjom z pomocą BBC. Są to również potencjalni klienci na najbliższe lata, ale co najważniejsze, aktualnie w portfelu BBC pojawia się wiele podmiotów prowadzących innowacyjną działalność, co będzie preferowane i promowane przy aplikowaniu o fundusze przez najbliższe 5 lat.” - komentuje Bogdan Pukowiec, Prezes Zarządu Spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A.

Spółka jest obecnie aktywna w zakresie prowadzenia działań promocyjnych, które powinny jej umożliwić zdobywanie nowych kontrahentów. W poprzednich latach, a więc w trakcie Perspektywy 2007-2013, Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. wypracowywało rocznie ponad 2 mln zł przychodów z tytułu świadczenia usług doradczych. Rentowności w tym segmencie biznesowym przekraczały wówczas 30%. Dlatego też Zarząd Spółki z dużym optymizmem spogląda na nadchodzące lata.

„Rola usług doradczych będzie jeszcze większa w najbliższych latach ze względu na bardziej rygorystyczne kryteria merytoryczne dla projektów i złożoną inżynierię finansową. Jednak dla firm z takim doświadczeniem jak BBC to dodatkowa szansa na pozyskanie atrakcyjnych zleceń.” - dodaje Pukowiec.

Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. jest Spółką notowaną na rynku NewConnect od listopada 2012 r. Zajmuje się ona pozyskiwaniem dotacji dla przedsiębiorstw, opracowywaniem analiz finansowych i wycen oraz prowadzi także działalność inwestycyjną. Spółka jest Autoryzowanym Doradcą dla rynku NewConnect oraz Catalyst.

źródło: Beskidzkie Biuro Consultingowe