AZTEC - Kluczowy kontrakt w niepewnych czasach

Spółka Aztec International odnotowała ogromny sukces podpisując kolejną umowę handlową z międzynarodowym dystrybutorem materiałów budowlanych. Wartość podpisanej umowy wynosi 850 tys. EUR i stanowi ponad 39 proc. wartości przychodów Spółki wypracowanych w pierwszym półroczu br. Kontrakt będzie realizowany do końca 2013 r.

Kontrakt jest kontynuacją i rozszerzeniem współpracy z dotychczasowym kooperantem, dzięki któremu Zarząd przewiduje zwiększenie mocy wytwórczych oraz poszerzenie portfolio sprzedażowego.

„W obliczu podpisania kolejnej umowy ze stabilnym partnerem biznesowym spodziewamy się dalszego dynamicznego rozwoju Spółki oraz polepszenia wyników. Kontrakt zapewni Spółce równowagę finansową w kolejnym roku oraz umożliwi rozwój poprzez inwestycje w nowe technologie”, podkreśla Rafał Cędrowski, Wiceprezes Zarządu.

Na uwagę zasługuje fakt, iż pomimo obserwowanego pogłębiania się kryzysu w branży, Aztec zwiększa swoją rentowność i już w pierwszym półroczu 2012 roku wypracował zysk netto na poziomie wyniku z całego roku ubiegłego. Celem dalszego rozwoju, Aztec planuje w kolejnych okresach przeznaczyć stosunkowo wysokie nakłady finansowe na innowacje.

„To właśnie poziom innowacyjności jest jednym z kluczowych czynników odpowiedzialnych za efektywność prowadzonej przez nas działalności, jak również perspektywę jej dalszego rozwoju. Zarząd planując działania związane z wdrażaniem nowych technologii ma na celu wzrost konkurencyjności Spółki oraz zwiększenie poziomu sprzedaży na rynkach krajowych i zagranicznych”, mówi Katarzyna Kocaj, Manager w Dziale Relacji Inwestorskich.

źródło: Aztec International