ALDA - Prezes i właściciel spółki deklaruje: Nie planuję sprzedaży posiadanych akcji spółki

ALDA S.A. jest producentem i dystrybutorem artykułów gospodarstwa domowego, który w grudniu 2011 roku zadebiutował na rynku NewConnect. Spółka stale zwiększa przychody ze sprzedaży eksportowej do krajów Europy Wschodniej oraz Afryki.

„Przedsiębiorstwo ALDA powstało w latach 70. XX wieku. Widząc w nim duży potencjał rozwoju, w 2007 roku wraz ze wspólnikiem i obecnym wiceprezesem spółki – Karolem Maziarzem, zdecydowaliśmy się na przejęcie firmy. Zależy nam na jej stałym rozwoju, dlatego staramy się systematycznie ją wzmacniać i budować jej wartość. Zamierzam zarządzać spółką tak długo, jak będzie to możliwe. Na pewno nie planuję sprzedaży posiadanych akcji.” – deklaruje Marek Fryc, prezes zarządu ALDA S.A.

W I kwartale br. Spółka zanotowała wzrost przychodów eksportowych o 1626 proc. z poziomu 29.783 zł w I kwartale 2011 r. do poziomu 514 tys. zł w tym samym okresie bieżącego roku.
„Rozwój Alda S.A. w najbliższym okresie chcemy oprzeć na wzmocnieniu współpracy z dystrybutorami zagranicznymi m.in. z Europy Wschodniej, Niemiec oraz krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Szczególnie w przypadku krajów arabskich widzimy duże możliwości rozwoju, ponieważ nasze produkty stają się na tamtejszym rynku bardzo cenione i poszukiwane głównie ze względu na trwałość oraz jakość wykonania. W 2012 roku planujemy zwiększyć udział sprzedaży eksportowej w strukturze przychodów z ok. 12 proc. w 2011 r. do ok. 20 proc.” - dodaje Marek Fryc.

WYNIKI FINANSOWE

W 2011 roku ALDA S.A. wygenerowała 10,02 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 236 tys. zł zysku netto. W porównaniu do 2010 roku, stanowi to wzrost o odpowiednio 36,14 oraz 1586 procent.

„Wzrost wyników finansowych w ubiegłym roku był możliwy głównie dzięki wprowadzeniu nowych produktów do oferty oraz nowej, unikalnej technologii nanoszenia logotypu zamawiającego na nasze wyroby. Staramy się także minimalizować ponoszone przez Spółkę koszty działalności. W tym celu zdecydowaliśmy się m.in. na zakup prawa użyteczności wieczystej do działki, na której znajdują się nasze hale produkcyjno-magazynowe. Dzięki temu uzyskamy oszczędność ok. 120 tys. zł w skali roku. Jednocześnie będziemy mogli zwiększyć powierzchnię magazynową, co umożliwi realizację większej ilości zamówień. W tej chwili jest to najważniejszy krok, jaki wykonaliśmy.

Aktualnie skupiamy się na pracach związanych z wdrożeniem do produkcji kosza pedałowego, posiadającego wkład metalowy. Będzie to produkt przeznaczony w głównej mierze dla najbardziej wymagających klientów z branży HoReCa.” – mówi Marek Fryc.

W I kwartale 2012 roku, Spółka osiągnęła 2,3 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13 tys. zł zysku netto. W porównaniu do analogicznego okresu w 2011 roku, obie wartości są niższe o odpowiednio 137 i 53 tys. złotych. Wpływ na obniżenie wyników finansowych miały przede wszystkim wzmożona działalność marketingowa, w tym udział Spółki w targach branżowych, dzięki którym pozyskano nowe kontakty handlowe. Zaowocowały one między innymi zrealizowanymi już zamówieniami na rynki Arabii Saudyjskiej oraz z Egiptu. Spółka ponosi także koszty istotne z punktu widzenia działalności, związane z obecnością na rynku giełdowym.

14 sierpnia br. ALDA S.A. opublikuje raport okresowy za II kwartał oraz I półrocze 2012 roku.

źródło: ALDA