ALDA idzie na Wschód, Spółka jest w trakcie prywatnej oferty. W planach debiut na rynku NewConnect

ALDA S.A. – spółka specjalizująca się w produkcji i sprzedaży artykułów gospodarstwa domowego – planuje rozszerzyć swoją działalność na rynki Ukrainy oraz Mołdawii. Przedsiębiorstwo prowadzi także rozmowy o uruchomieniu produkcji kooperacyjnej z producentem podzespołów samochodowych.

Obecnie Spółka kończy prywatną emisję akcji o wartości ok. 0,55 mln zł. Po zamknięciu subskrypcji, która ma nastąpić pod koniec tygodnia, ALDA rozpocznie przygotowania do wejścia na rynek NewConnect.

Rozszerzenie sieci dystrybucyjnej oraz dywersyfikacja struktury przychodów to jedne z głównych założeń w strategii rozwoju Spółki. Chcąc zbudować jak najefektywniejszą bazę odbiorców swoich produktów, ALDA obecna jest na zagranicznych targach branżowych. Swoją ofertą zainteresowała już Ukrainę oraz Mołdawię.

- „Planujemy ekspansję geograficzną na rynki wschodnie głównie ze względu na to, iż tam jest rynek na nasze produkty. Właściciele sklepów oraz hurtowni chętnie dodają do swojej oferty produkty z Polski. Największą jednak trudnością jest znalezienie odpowiedniego dystrybutora. Aktualnie prowadzimy rozmowy z jedną z firm ukraińskich.” – mówi Marek Fryc, prezes zarządu ALDA S.A.

I dodaje:
-„Kontakty, które nawiązaliśmy zawdzięczamy przede wszystkim obecności na ostatnich branżowych targach na Ukrainie. Sądzę, że jest to wydarzenie, które na stałe wpiszemy do naszego kalendarza. W chwili, gdy myślimy o wejściu na rynki wschodnie, obecność tam jest niezbędna.”

W PLANACH MAŁA GIEŁDA
Na początku listopada br. ALDA S.A. rozpoczęła prywatną emisję akcji serii C o wartości ok. 0,55 mln zł. Środki, które Spółka pozyska będą inwestowane w zwiększenie jej kapitału obrotowego oraz w realizację celów rozwoju strategicznego.

- „Emisja akcji serii C jest prowadzona główne z myślą o środkach, które pozwolą nam na wszystkim na podjęcie działań zmierzających do intensyfikacji wzrostu sprzedaży naszych produktów, a oprócz tego na modernizację parku maszynowego, zwiększenie powierzchni magazynowej. Private placement poprzedzi nasz debiut na rynku NewConnect, który planowany jest na przełom 2011 i 2012 roku.” – tłumaczy Marek Fryc.

Prywatna oferta akcji ma potrwać do końca listopada br. Oferującym jest Dom Maklerski WDM S.A.

WYNIKI FINANSOWE
Roczne przychody Spółki w latach 2008-2010 kształtowały się na poziomie ok. 7 mln zł
i wykazywały systematyczny wzrost wartości.

W 2010 r. ALDA S.A. wypracowała 7,36 mln zł przychodów i zanotowała zysk netto na poziomie 14,11 tys. zł. Po I półroczu 2011 r. Spółka miała 4,62 mln zł przychodów i 127,68 tys. zł zysku netto.

źródło: LIVE PR