ABS INVESTMENT z nowymi projektami inwestycyjnymi

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, objęła udziały w Spółce CAHELIO Sp. z o.o., które będą stanowiły 40% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym tego podmiotu. Wartość transakcji przekroczyła 350 tys. zł.

Emitent objął 340 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym krakowskiej spółki CAHELIO Sp. z o.o. za łączną kwotę 350.200,00 zł. Po zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego tego podmiotu, udział ABS Investment S.A. w kapitale zakładowym będzie stanowił ok. 40,00%. CAHELIO Sp. z o.o. działa w branży informatycznej i zajmuje się opracowywaniem rozwiązań dedykowanych dla celów geodezyjnych oraz kartograficznych. Zarząd ABS Investment S.A. bardzo dobrze ocenia perspektywy rozwoju nowego podmiotu wchodzącego w skład portfela inwestycyjnego.

„Od dłuższego czasu szukałem do portfela ABS specjalistycznej spółki, o wysokiej rentowności, która niekoniecznie powinna zadebiutować na rynku NewConnect, ale za to będzie posiadać zdolność do corocznej wypłaty dywidendy i to na wysokim poziomie. W mojej ocenie CAHELIO posiada dobre perspektywy rozwoju, bowiem w niszy, w jakiej działa, ma szansę stać się liderem rynku. Rolą ABS będzie wspieranie tej firmy w strategicznych obszarach, ze szczególnym naciskiem na zarządzanie finansami.” - komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Emitent dokonał także zaangażowania kapitałowego w spółkę Quest Sp. z.o.o. z Bielska-Białej, podpisując wraz z Beskidzkim Biurem Consultingowym umowę dającą prawo do objęcia udziałów stanowiących do 20% kapitału zakładowego tego podmiotu. Quest Sp. z o.o. prowadzi działalność w branży poligraficznej m.in. w zakresie druku cyfrowego, offsetowego oraz wieloformatowego. Spółka zajmuje się także sprzedażą poprzez własny serwis odzieży oraz akcesoriów, które są indywidualnie projektowane przez klientów. Inwestycja w niepubliczne spółki CAHELIO Sp. z o.o. oraz Quest Sp. z o.o. stanowi rozszerzenie polityki inwestycyjnej ABS Investment S.A. o zaangażowanie kapitałowe w podmioty, w których Emitent będzie miał większy wpływ na zarządzanie nimi.

„Po udanej inwestycji w Spółkę Outdoorzy.pl S.A. postanowiłem dołączyć do portfela inwestycyjnego kolejny podmiot z szeroko rozumianej branży internetowej, prowadzący innowacyjną działalność. W różnorodnej działalności Quest szczególnie interesujące są dwa obszary: Sferadruku, czyli sprzedaż produktów indywidulanych oraz nowa linia ubrań projektowanych w formie 3D tzw. „Nestedclothes” oraz suprint - drukarnia internetowa dla firm poligraficznych. Dostrzegamy ogromny potencjał rozwoju tego podmiotu i planujemy jego debiut na rynku NewConnect w perspektywie 18 miesięcy.” - podsumowuje Jarosz.

Jedną z bardziej interesujących inwestycji ABS Investment S.A. w ostatnim czasie jest zakup akcji notowanej na rynku NewConnect S.A. Spółki XSystem S.A. Podmiot ten zajmuje się dostarczaniem rozwiązań biznesowych z zakresu optymalizacji, przetwarzania oraz obiegu dokumentów zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Spółka opracowała również autorskie oprogramowanie do budowy archiwów cyfrowych i zarządzania obiegiem dokumentów - ACCELO.

ABS Investment S.A. wypłaci dywidendę z zysku za 2015 r. w wysokości 0,06 zł na akcję. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został ustalony na 17.08.2016 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 01.09.2016 r. Wypłata dywidendy wraz z prowadzonymi aktualnie skupami akcji własnych stanowi kontynuację przyjętej przez Emitenta strategii w zakresie aktywnego udziału Akcjonariuszy w osiąganym przez Spółkę zysku. W poprzednim roku ABS Investment S.A. wypłaciła dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję. Spółka zakończyła 2015 r. zyskiem netto w kwocie 3.096 tys. zł. przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 979 tys. zł.

Emitent w maju br. opublikował prognozy finansowe na 2016 r., które przewidują osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 - 0,55 zł. Natomiast wartość aktywów ABS Investment S.A. (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec 2016 r. od 3,60 zł do 4,00 zł. Prognozy finansowe Spółki zostały przygotowane w oparciu o zakładane przez Zarząd wyniki z działalności inwestycyjnej, otrzymane dywidendy od spółek portfelowych, prowadzone nowe inwestycje w spółki publiczne oraz podpisane umowy na świadczenie usług doradczych.

ABS Investment S.A. realizuje dwa programy skupu akcji własnych - skup A prowadzony poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B realizowany w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem. Wskaźnik C/Z Spółki wynosi obecnie 5,2, a wartość wskaźnika C/WK wynosi 0,68. Z kolei notowane na rynku Catalyst obligacje serii A Emitenta cały czas utrzymują się powyżej 100% ich wartości nominalnej.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Od grudnia 2015 r. Spółka znajduje się w składzie portfela indeksu NCIndex30, który grupuje trzydzieści najbardziej płynnych spółek z rynku NewConnect.

źródło: ABS Investment