ABS INVESTMENT wypłaci dywidendę

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, planuje wypłacić dywidendę z zysku wypracowywanego w poprzednich latach. Jej wysokość wyniesie 0,03 zł na akcję.

Zarząd ABS Investment SA poinformował, że w dniu 26.05.2015 r. podjął decyzję o rekomendacji ZWZA Spółki wypłaty dywidendy z zysków z lat poprzednich. Wysokość dywidendy ma wynieść 0,03 zł na akcję. Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy będzie równa 240 tys. zł. Taki krok ze strony Spółki wynika z jej bardzo dobrej sytuacji finansowej i związany jest również z dbaniem o relacje z Akcjonariuszami.

„Poziom posiadanych środków pieniężnych oraz bliska perspektywa ich zwiększenia umożliwia wypłatę dywidendy przy jednoczesnej realizacji skupu akcji własnych. Zakładam, że w kolejnych latach ta strategia będzie kontynuowana, a kwota przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy wzrośnie. Będę starał się tak zarządzać firmą, żeby wzrostowi jej wartości corocznie towarzyszyła wypłata dywidendy.” - mówi Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Spółka bardzo dobrze rozpoczęła ten rok i w 1 kw. wypracowała zysk netto na poziomie 368 tys. zł przy przychodach wynoszących 100 tys. zł. Istotnym czynnikiem w osiągnięciu poprawy wyników finansowych przez ABS Investment S.A. był wzrost wycen rynkowych spółek portfelowych, który pozwolił zanotować dodatnie saldo na działalności inwestycyjnej wynoszące 557 tys. zł. Najbliższe kwartały także powinny być udanym okresem dla Emitenta, ponieważ posiada on znaczący backlog umów doradczych, który umożliwi mu zwiększanie przychody.

ABS Investment S.A. przedstawiła na początku maja br. prognozy finansowe na 2015 r., zakładające wypracowanie w tym roku zysku brutto na jedną akcję na poziomie 0,25-0,27 zł. Spółka prognozuje również, że wartość aktywów wraz z należnościami pochodzącymi z ich sprzedaży wyniesie na koniec 2015 r. w przeliczeniu na 1 akcję od 2,80 zł do 3,00 zł.

„Na chwilę obecną realizacja prognoz przebiega zgodnie z planem. Transakcyjnie jest lepiej niż zakładałem w swoim haromonogramie realizacji wyjść z inwestycji. Oceniając potencjał portfela na kolejne lata przez pryzmat obecnej sytuacji finansowej spółek portfelowych uważam, że można podwoić jego wartość w okresie 3 lat.” - podsumowuje Jarosz.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

źródło: ABS Investment