ABS INVESTMENT rozwija segment inwestycyjny

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, zakończyła 4 kw. poprzedniego roku stratą netto na poziomie 1.082 tys. zł, która wynikała w głównej mierze ze spadku wartości wycen spółek portfelowych. Emitent koncentruje się obecnie na wyjściu z niektórych inwestycji, co będzie miało pozytywny wpływ na jego wyniki finansowe w kolejnych kwartałach.

Pomimo osiągnięcia przez Spółkę w całym 2014 r. straty netto sięgającej 4.463 tys. zł, jej sytuacja pozostaje na ustabilizowanym poziomie. Dobra kondycja finansowa ABS Investment S.A. jest rezultatem prowadzenia skutecznej polityki inwestycyjnej, która umożliwiła Spółce w poprzednich latach coroczne wypracowywanie sporych nadwyżek kapitałowych. Warto również dodać, że Emitent posiada bardzo niewielkie zadłużenie w stosunku do kapitału własnego, co świadczy o jego zdrowej strukturze finansowania.

„Na stratę bilansową w 2014 roku największy wpływ miała przecena akcji Uboat Line S.A. z 8,2 zł do 0,59 zł na koniec roku. W przypadku pakietu, jaki posiadał ABS, oznacza to zmianę wartości o prawie 4 mln zł. Klęska projektu Uboat Line, bo tak to trzeba nazwać, to niestety efekt fatalnego zarządzania i polityki głównego akcjonariusza. Aktualnie trwa sądowa procedura ustanawiania biegłego do spraw szczególnych, o którego ABS wystąpił na NWZA. Transakcyjnie w 2014 r. ABS wygenerował zysk, o czym świadczy zysk podatkowy. Dla porównania, w poprzednich latach 2012 oraz 2013 wypracowany zysk przekroczył 6 mln zł.” - komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Ostatni kwartał ub. roku był dla Spółki bardzo ważny, bowiem zakończone zostało jej funkcjonowanie w ramach Grupy Kapitałowej. Zostało to osiągnięte poprzez zejście poniżej progu 50% głosów na WZA Beskidzkiego Biura Consultingowego S.A. Zarząd ABS Investment S.A. liczy, że przyczyni się to do większej transparentności obydwu podmiotów. W związku ze zmianami w regulacjach dot. funkcjonowania rynku NewConnect i zmniejszającej się liczbie debiutów na alternatywnym rynku, Spółka postanowiła skoncentrować się na rozwoju segmentu działalności inwestycyjnej, a ograniczyć nieco swoją działalność doradczą.

Wartość portfela inwestycyjnego ABS Investment S.A., w skład którego wchodzi blisko 30 podmiotów, wyniosła na koniec 2014 r. prawie 15,5 mln zł. Zarząd Spółki przewiduje, że w najbliższym czasie uda mu się przeprowadzić transakcje wyjścia z części inwestycji, co pozwoli na wypracowanie dodatnich wyników finansowych oraz pozyskanie środków do prowadzenia kolejnych przedsięwzięć. W tym celu prowadzone są obecnie rozmowy z wieloma inwestorami branżowymi oraz funduszami inwestycyjnymi, które wyrażają zainteresowanie nabyciem pakietów akcji należących do ABS Investment S.A. Emitentowi zależy także na zacieśnianiu współpracy pomiędzy spółkami portfelowymi oraz wykorzystaniu efektów synergii.

„Likwidacja Grupy Kapitałowej ABS ograniczyła nasze koszty. Nastąpił wyraźny podział kompetencji zarządczych oraz profilu działalności pomiędzy ABS a BBC. ABS ma być firmą inwestycyjno-zarządczą, a BBC doradczą. W 2015 roku ABS skupi się na rozwoju 7-8 najlepiej rokujących spółek. Planowane jest definitywne wyjście przynajmniej z 5 projektów. Ten proces już trwa. Plan minimum na lata 2015-2017 to podwojenie wartości portfela inwestycyjnego. W dalszym ciągu model finansowania będzie konserwatywny, a poziom długu w relacji do wartości aktywów powinien spaść do 5%.” - podsumowuje Jarosz.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. W 2013 r. Spółka wypracowała w ujęciu jednostkowym zysk netto na poziomie 2.505 tys. zł.

źródło: ABS Investment