ABS INVESTMENT przedstawia prognozy finansowe na 2015 r.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, przedstawiła prognozy finansowe na 2015 r. Emitent prognozuje wypracowanie w tym roku zysku brutto na jedną akcję na poziomie 0,25 - 0,27 zł.

Spółka prognozuje również, że wartość aktywów wraz z należnościami pochodzącymi z ich sprzedaży wyniesie na koniec 2015 r. w przeliczeniu na 1 akcję od 2,80 zł do 3,00 zł. Wysoki poziom planowanego zysku ABS Investment S.A. w 2015 r. oraz wartości aktywów będzie wynikał głównie z przeprowadzanych transakcji wyjść z inwestycji, które pozwolą osiągnąć bardzo dobre wyniki finansowe. Spółka rozbudowuje również swój portfel inwestycyjny i liczy na osiągnięcie satysfakcjonujących stóp zwrotu z kolejnych inwestycji.

„Poziom planowanego zysku na akcję został ustalony na podstawie aktualnego stanu realizacji zamykania pozycji inwestycyjnych, planu przygotowywanych do realizacji transakcji, portfela zawartych umów na świadczenie usług doradczych oraz prognozowanego strumienia dywidendy od spółek portfelowych.” - komentuje Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Istotny wpływ na prognozowany zysk ABS Investment S.A. w tym roku powinien mieć strumień dywidend wypłacanych przez spółki portfelowe. Emitent stara się selekcjonować i dobierać spółki do portfela inwestycyjnego, uwzględniając potencjalną wypłatę przez nie dywidend z wypracowanego zysku. W tym roku ABS Investment S.A. zakłada, że 5-7 spółek portfelowych wypłaci dywidendę. Na podstawie przewidywanych prognoz finansowych oraz obecnej wyceny rynkowej akcji Spółki wskaźnik C/Z powinien kształtować się na koniec roku na bardzo atrakcyjnym poziomie.

„Jedna ze spółek portfelowych - BVT S.A., już zadecydowała o wypłacie dywidendy na poziomie 2,66 zł na akcję, co daje stopę dywidendy wynoszącą 6,65%. Na 1 czerwca br. zwołane zostało ZWZA Orion Investment S.A., gdzie projekt uchwał zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 2,61 mln zł, co daje 2,42 zł na akcję. Sytuacja finansowa w znacznej większości spółek portfelowych jest bardzo dobra, dlatego oczekuję propozycji wypłaty dywidendy jeszcze przynajmniej od kilku podmiotów.” - podsumowuje Jarosz.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

źródło: ABS Investment