ABS INVESTMENT oczekuje dobrej drugiej połowy 2015 r.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, liczy na bardzo udane drugie półrocze 2015 r. Podmioty będące w portfelu inwestycyjnym Emitenta poprawiają wyniki finansowe oraz realizują założenia planów rozwoju, co powinno przyczynić się do wzrostu ich wartości rynkowej.

Spółka prowadziła bardzo mocną selekcję spółek portfelowych, a wzrost wartości portfela inwestycyjnego świadczy o trafności podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Dobre wyniki finansowe w 2 kw. 2015 r. zanotowało m.in. Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., które przygotowuje się do rozpoczęcia naborów wniosków dotacyjnych oraz Skoczowska Fabryka Kapeluszy POLKAP S.A., która dynamicznie zwiększa przychody i rozwija sprzedaż na rynkach zagranicznych. Wzrost zysków zanotowała także w minionym kwartale Spółka Orion Investment S.A., która dodatkowo wypłaci wysoką dywidendę z zysku wypracowanego w 2014 r. Zarząd ABS Investment S.A. bardzo dobrze ocenia także wyniki finansowe Spółki Kupiec S.A., która istotnie zwiększa osiągane przychody oraz przygotowuje się do debiutu na rynku NewConnect Spółki BVT S.A., w której posiada ponad 45% udziałów w kapitale zakładowym.

„Przed kilkoma miesiącami dokonałem selekcji spółek znajdujących się w portfelu inwestycyjnym ABS. Wytypowałem 10 spółek tzw. „diamentów”, które w mojej opinii mają największą szansę na znaczny wzrost wartości. Dodatkowym kryterium była jakość współpracy i realizacja wspólnie ustalonej strategii rozwoju. Razem z Zarządami tych spółek dokonaliśmy w tym roku ogromnego kroku do przodu, co potwierdzają nie tylko wyniki, ale również udane emisje akcji, zainteresowanie ze strony inwestorów oraz zachowanie się tych spółek na rynku. Wszystkie kluczowe spółki za wyjątkiem BVT S.A. są notowane na rynku NewConnect. Debiut BVT S.A. na alternatywnym rynku powinien nastąpić we wrześniu tego roku.” - ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

Emitent z dużym optymizmem podchodzi do kolejnych kwartałów, bowiem inne spółki portfelowe również bardzo dynamicznie się rozwijają i osiągają coraz lepsze wyniki finansowe. Spora poprawa zysków i przychodów zanotowana została przez Spółkę Robinson Europe S.A. oraz jej spółkę zależną Outdoorzy S.A., w której ABS Investment S.A. również posiada udziały. Bardzo dobre wyniki finansowe notuje Spółka ECA S.A., która wypłaci również dywidendę z zysku osiągniętego w ub. roku. W portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A. znajduje się także Spółka LS Tech-Homes S.A., realizująca obecnie projekty inwestycyjne, które znajdują się w końcowej fazie. Podmiot ten pozyskał w ostatnim czasie 7,5 mln zł kapitału na dalszy rozwój oraz zdobywa nowe kontrakty, co przyczyni się do znacznej poprawy wyników finansowych. ABS Investment S.A. angażuje się również w rozwijanie Spółki InBook S.A., która przyjęła nową strategię rozwoju oraz pozyskała środki na prowadzenie działań inwestycyjnych. Ważnym wydarzeniem tego kwartału był także lipcowy debiut spółki portfelowej ESOTIQ & Henderson S.A na rynku regulowanym GPW w Warszawie.

„Szczególnie mnie cieszy, że wiatr w żagle złapała Robinson Europe S.A., bo to jedna z naszych najstarszych inwestycji. Wspólna spółka portfelowa Outdoorzy S.A. po otrzymaniu przed rokiem środków pieniężnych z ABS urosła biznesowo kilkukrotnie, co jest istotne zarówno dla Robinsona, jak i dla ABS. ECA S.A. dostało „nowe życie” po zakończeniu konfliktu w akcjonariacie i wraca obecnie do poziomu równowagi po okresie skrajnego niedowartościowania. Z kolei LS Tech-Homes S.A. kończy bardzo kosztowny proces inwestycyjny i przyszedł czas na realizację sporych kontraktów. InBook S.A. po procesie reorganizacji i restrukturyzacji zaczyna realizację nowej strategii. Wszystkie te zdarzenia napawają nas dużym optymizmem na przyszłość.” - dodaje Jarosz.

ABS Investment S.A. wypracowała 919 tys. zł zysku netto w 2 kw. 2015 r. przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 411 tys. zł. W analogicznym okresie ub. roku Emitent odnotował stratę netto w wysokości 700 tys. zł, a jego przychody ze sprzedaży wyniosły 4 tys. zł. Od początku 2015 r. Spółka osiągnęła już 1.288 tys. zł zysku netto przy przychodach sięgających 511 tys. zł. Rok wcześniej strata netto ABS Investment S.A. przekroczyła 1.124 tys. zł. W tym roku Emitent wypłaci dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję z zysków wypracowanych w poprzednich latach. Spółka prognozuje również osiągnięcie w 2015 r. zysku brutto na jedną akcję na poziomie 0,25-0,27 zł. Prognozy finansowe przewidują także, że wartość aktywów Spółki wraz z należnościami pochodzącymi z ich sprzedaży wyniesie na koniec 2015 r. w przeliczeniu na 1 akcję od 2,80 zł do 3,00 zł. Po 6 miesiącach br. realizacja prognozy na cały 2015 r. wynosi blisko 100%, co może skutkować jej podwyższeniem w następnych miesiącach. Pomimo znacznego wzrostu kursu akcji Spółki po publikacji wyników kwartalnych, wskaźnik C/WK kształtuje się poniżej poziomu 0,8.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu.

źródło: ABS Investment