ABS INVESTMENT ocenia potencjał swoich spółek portfelowych

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, dobrze ocenia perspektywy dla spółek, które znajdują się w jej portfelu inwestycyjnym. Ich łączna liczba na koniec 2014 r. wyniosła 27, a wartość portfela sięgnęła blisko 15,4 mln zł.

Spółka posiada akcje 21 podmiotów notowanych zarówno na rynku NewConnect, jak i na rynku regulowanym GPW w Warszawie. W portfelu inwestycyjnym ABS Investment S.A. znajdują się także akcje i udziały 6 spółek niepublicznych, które dopiero zmierzają na giełdę. Zdecydowana większość podmiotów zanotowała w minionym roku istotną poprawę wyników finansowych, co pozwala Zarządowi Spółki z optymizmem spoglądać w przyszłość.

Jednym z liderów portfela inwestycyjnego okazała się spółka Orion Investment S.A., realizująca projekty deweloperskie w Krakowie i Zabierzowie, która wypracowała w 2014 r. ponad 8,75 mln zł zysku netto. Znaczącą poprawę wyników finansowych zanotowała także spółka Robinson Europe S.A., zajmująca się sprzedażą sprzętu wędkarskiego, która na poziomie skonsolidowanym miała 348 tys. zł zysku netto w roku obrotowym 2013/2014. Obecnie rozwija ona bardzo dynamicznie spółkę zależną OUTDOORZY S.A., prowadzącą sprzedaż sprzętu sportowego poprzez swój sklep internetowy. Wzrost zysku netto w 2014 r. osiągnęła także spółka Kupiec S.A., która przygotowuje się obecnie do debiutu na rynku NewConnect swojej spółki powiązanej BVT S.A., działającej w branży windykacji i wierzytelności.

„W portfelu ABS znajduje się kilka spółek, dla których następne lata powinny być wyjątkowo dobre. Mam na myśli przede wszystkim Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A., które świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania środków pomocowych i skorzysta na hossie w tym zakresie w latach 2014-2020. Bardzo dynamicznie rozwija się też LS Tech-Homes S.A., innowacyjna firma działająca w segmencie nowoczesnych technologii budowlanych i realizująca potężny projekt inwestycyjny. Dobre wyniki finansowe pokazała spółka Orion Investment S.A., deweloper, który przez kolejne 5 lat powinien regularnie wypracowywać zyski na poziomie 10 mln zł. Niezłe perspektywy ma także Robinson Europe S.A., jeden z liderów rynku wędkarskiego w Polsce, któremu udało się z powodzeniem zaistnieć na rynku sportowym, co zaowocowało wzrostem przychodów i poprawą wyników.” - wylicza Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

„Duże nadzieje pokładamy w spółce spedycyjnej Kupiec S.A., która posiada wysoką dynamikę wzrostu przychodów. W naszym portfelu inwestycyjnym znajdują się także podmioty z branży finansowej - BVT S.A. łącząca spedycję z zarządzaniem wierzytelnościami oraz ECA, która jest jednym z liderów rynku audytorskiego w Polsce. Posiadamy też akcje spółki Inbook S.A., prowadzącej multibrandowy sklep internetowy, która opracowała w ostatnim czasie nową strategię rozwoju. Istotne pozycje w naszym portfelu inwestycyjnym stanowią jeszcze spółki Outdoorzy S.A., dynamicznie rozwijający się sklep internetowy, będący jednym z liderów w sprzedaży sprzętu outdorowego oraz ESOTIQ & Henderson S.A., przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. Oprócz wymienionych przeze mnie kluczowych inwestycji Spółki, ABS Investment posiada mniejsze pakiety w spółkach, które również osiągają dobre wyniki i dynamicznie się rozwijają. Należy do nich zaliczyć m.in. Verbicom S.A., SferaNET S.A. czy Unima 2000 S.A.” - dodaje Jarosz.

Spółka pracuje również nad przeprowadzeniem transakcji wyjścia z niektórych inwestycji. Zarząd prowadzi obecnie w tym celu negocjacje z wyrażającymi zainteresowanie nabyciem pakietów akcji inwestorami branżowymi oraz funduszami inwestycyjnymi. Ich pozytywne zakończenie pozwoli na sprzedaż z zyskiem posiadanych papierów, a także na zaangażowanie uzyskanych ze sprzedaży środków finansowych w kolejne projekty inwestycyjne. Dzięki temu wyniki finansowe ABS Investment S.A. w 2015 r. powinny ulec istotnej poprawie w stosunku do roku poprzedniego.

„Transakcje wyjścia z inwestycji powinny przełożyć się na korzyści dla akcjonariuszy ABS. Zakładam zintensyfikowanie skupu akcji własnych, możliwa też jest wypłata dywidendy z zysków z lat poprzednich. Proces wychodzenia z wybranych inwestycji został rozpoczęty w IV kwartale 2014 r. i jest on obecnie kontynuowany. Zakładam, że do końca 2015 r. uda się wyjść z 6 pakietów. W tym samym czasie w naszym portfelu powinny się pojawić 2-3 nowe spółki.” - ocenia Prezes Jarosz.

Emitent cały czas poszukuje interesujących przedsięwzięć biznesowych i powiększa swój portfel inwestycyjny o kolejne podmioty. Spółka dąży również do zacieśniania współpracy pomiędzy spółkami portfelowymi, co może mieć bezpośrednie przełożenie na ich wyniki finansowe. ABS Investment S.A., będący w dobrej kondycji finansowej oraz mający bardzo niskie zadłużenie, posiada kapitał niezbędny do prowadzenia aktywnej działalności inwestycyjnej. W jego kręgu zainteresowań znajdują się głównie spółki o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu i poszukuje on projektów, które mają potencjał stopy zwrotu na poziomie przynajmniej 50% w skali roku. W ostatnim czasie do portfela dołączyła spółka Mega Sonic S.A., która w ocenie Zarządu Spółki spełnia te kryteria.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst.

źródło: ABS Investment