ABS INVESTMENT intensyfikuje działalność na rynku kapitałowym

Notowany na rynku NewConnect ABS Investment S.A. nabył pakiet prawie 100 tys. akcji spółki Kupiec S.A. To kolejna transakcja na rynku kapitałowym dokonana przez bielską spółkę, która systematycznie rozbudowuje inwestycyjny portfel. Obecnie w jego skład wchodzą akcje 22 spółek notowanych na głównym parkiecie GPW jak i na rynku NewConnect. Aktualnie firma zarządza aktywami wycenianymi na ok. 20 mln zł. Oznacza to, że w ciągu minionych kilkunastu miesięcy nastąpił wzrost ich wartości o 70%.

Systematycznie rozbudowujemy portfel inwestycyjny naszej spółki. Tylko w okresie minionych kilkunastu miesięcy zdecydowaliśmy się na zakup pakietów akcji szeregu spółek. W tej grupie chciałbym wymienić m.in.: Leasing-Experts S.A., AT Group S.A., Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne Telgam S.A., Agrotour S.A. Wartość tych udziałów znacznie wzrosła, co dowodzi słuszności podjętych decyzji – mówi Sławomir Jarosz, prezes zarządu ABS Investment S.A. – Wiele wskazuje, że w niedalekiej przyszłości dokonamy kolejnych inwestycji na rynku kapitałowym. Prowadzimy stały monitoring w poszukiwaniu najbardziej perspektywicznych podmiotów, których profil działalności, a także potencjał rynku rokuje realne szanse na systematyczny wzrost osiąganych zysków. Wspomniane kryteria spełnia spółka Kupiec S.A. Między innymi z tego powodu postanowiliśmy zainwestować w akcje tej firmy.

Działalność Kupiec S.A. stanowi uzupełnienie dla innych podmiotów znajdujących się w inwestycyjnym portfelu ABS Investment S.A. Chodzi o Uboat-Line S.A., który dostarcza dla spółki Kupiec S.A. bilety na przeprawmy promowe, a także pomaga jej w pozyskiwaniu zleceń transportowych W kontekście tych podmiotów warto wspomnieć o spółce WZSAM S.A., która stworzyła platformę internetową ułatwiającą pozyskiwanie zleceń dla firm z branży transportowej. Ten projekt w naturalny sposób ułatwia rozwój Uboat-Line S.A. oraz Kupiec S.A., co przekłada się także na dalszy wzrost wartości tych spółek.

Intensywna działalność ABS Investment S.A. znalazła swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki. W IV kw. 2012 r. firma odnotowała zysk netto na poziomie 2 mln 379 tys. Narastająco po czterech kwartałach 2012 roku zysk netto spółki zamknął się kwotą 2 mln 821 tys. zł. Oznacza to wzrost aż o 564% w porównaniu do wyniku uzyskanego w analogicznym okresie 2011 roku. Dynamiczny rozwój ABS Investment S.A. znalazł swoje odzwierciedlenie także w postaci najwyższej w historii spółki sumy bilansowej, która po czterech kwartałach 2012 roku osiągnęła poziom blisko 20 mln zł. Kolejne miesiące 2013 roku zapowiadają się równie udanie. Do debiutu na rynku NewConnect zostały przygotowane m.in.: Agrotour S.A., WZSAM S.A., Telgam S.A.

Firma powstała w 2010 r. ABS Investment S.A. wyspecjalizował się m.in. w usługach z zakresu doradztwa inwestycyjnego na rynku kapitałowym. Spółka bardzo staranie dobiera firmy, które trafiają do inwestycyjnego portfela. Znajdują się tam podmioty o niszowych profilach działalności, odpornych na negatywne skutki rynkowych fluktuacji. W tym kontekście warto wymienić m.in.: Polkap S.A., Uboat Line S.A., LS Tech-Homes S.A. Równocześnie ABS Investment S.A. planuje kontynuację programu strategicznego partnerstwa z AT Group S.A. i firmą Korporacja Capital Handel-Finanse-Inwestycje, Przyczyni się to do intensyfikacji procesu rozwoju tych podmiotów, co spowoduje dalszy wzrost ich zysków.

Spółka docenia także potencjał rozwoju podmiotów, których działalność związana jest z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Z tego powodu w inwestycyjnym portfelu ABS Investment S.A. pojawia się coraz więcej firm wykorzystujących rozwiązania informatyczne. Są to m. in.: Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., VerbicomS.A., WZSAM S.A., Telgam S.A.

Do grona partnerów o strategicznym znaczeniu dla ABS Investment S.A. należą m.in.: Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. Robinson Europe S.A., Inbook S.A., Kupiec S,A, ECA Auxilium S.A., Orion Investment S.A., Art New media S.A.

źródło: ABS Investment