ABAK - 13% wzrost przychodów Grupy w I kwartale dzięki przejęciom

Abak S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca od 11 lat na rynku usług rachunkowych opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2013 roku. Skonsolidowane przychody Spółki wyniosły blisko 1,3 mln zł, co stanowi 13 % wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku poprzednim.

- Zaprezentowane przez nas wyniki I kwartału wskazują na stale utrzymujące się, pozytywne tendencje wzrostowe oraz potwierdzają prawidłowość przyjętej przez nas strategii przejmowania funkcjonujących przedsiębiorstw, co skutkuje efektywnym poszerzaniem bazy klientów w warunkach wzrastającego zapotrzebowania na profesjonalne usługi księgowe, kadrowo-płacowe i doradcze - mówi Paweł Puterko, Prezes Zarządu Abak S.A.

Począwszy od I kwartału 2013 roku, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy uwzględnione zostały wyniki finansowe przejętego w grudniu 2012r. oddziału w Warszawie. Jak podkreśla Spółka, przejęcie to stanowi konsekwentną realizację kolejnego etapu strategii rozwoju Grupy. Warto podkreślić, że dzięki temu, zwiększeniu uległa zdolność Firmy do generowania gotówki. Natomiast ze względu na czynności reorganizacyjne odnotowano wzrost kosztów operacyjnych. W I kwartale poniesiono również wyższe wydatki na nowoutworzony dział rozwoju biznesu, odpowiedzialny za pozyskiwanie nowych klientów oraz sprzedaż produktów i usług innych niż usługi księgowe. - Kosztem bieżącego obniżenia wyniku ze sprzedaży w tym okresie, spodziewamy się pozyskania nowych klientów, co zaprocentuje w dłuższej perspektywie czasowej, komentuje Paweł Puterko. Zysk ze sprzedaży w omawianym okresie wyniósł blisko 178 tys. zł i był mniejszy o 17,6 tys. zł w stosunku do wyniku w I kwartale 2012 r.

Nadrzędnym celem, przyświecającym Zarządowi Abak S.A. jest stworzenie wiodącej, polskiej firmy outsourcingu księgowego z usługami dedykowanymi dla małych i średnich przedsiębiorców. Będziemy do niego dążyć realizując przyjętą strategię rozwoju zmierzając do zwiększenia liczby oddziałów, a co za tym idzie ilości obsługiwanych klientów, puentuje Paweł Puterko.

Dzięki transakcji zakupu warszawskiego oddziału, liczba odbiorców usług Grupy Abak wzrosła do około 530, wobec ponad 400, rok wcześniej.

źródło: PROFESCAPITAL