2C PARTNERS zrewitalizuje kamienicę i liczy na 0,5 mln zł wynagrodzenia

2C Partners S.A., Spółka zajmująca się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości, która zadebiutowała w maju br. na rynku NewConnect, zawarła umowę na koordynowanie procesu rewitalizacji nieruchomości. Łączne wynagrodzenie Spółki z tytułu umowy podpisanej do końca marca 2017 r. z możliwością przedłużenia szacowane jest na 500 tys. zł netto.

W ramach prowadzonych działań 2C Partners S.A. będzie odpowiadało za kompleksowy remont budynku frontowego oraz dwóch oficyn o łącznej powierzchni mieszkań ponad 1100 m2, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie nadbudowy kamienicy. Przeprowadzenie rewitalizacji budynku ma pozwolić na maksymalizację stopy zwrotu z inwestycji.

„Spółka przewiduje, że w najbliższej przyszłości może pojawić się kilka podobnych projektów. Realizacja takich działań na pewno nie zastąpi naszego core business’u, natomiast z pewnością umocni stronę przychodową Spółki.” – komentuje Michał Owsiewski, V-ce Prezes Zarządu Spółki 2C Partners S.A.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.03.2017 r. z możliwością przedłużenia. Na wynagrodzenie należne Spółce składać się będzie stała opłata roczna płatna z góry za dany rok oraz udział w zysku wypracowanym na projekcie inwestycyjnym płatny jednorazowo po zakończeniu inwestycji. 2C Partners S.A. szacuje, że łączne wynagrodzenie za wykonane prace może sięgnąć ok. 500 tys. zł netto.

Spółka nabyła również udział wynoszący 17/36 części w użytkowaniu wieczystym działki gruntu położonej w Warszawie przy ul. Kołowej 54, o powierzchni 472 m2 oraz takie same udziały we współwłasności znajdującego się na niej budynku, który stanowi odrębną nieruchomość. Łączna cena nabycia wyniosła ponad 630 tys. zł. Zgodnie z wiedzą Spółki nabyty udział w nieruchomości odpowiada ponad 200 m2 lokali mieszkaniowych, a więc cena nabycia 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu wynosi niecałe 3.150 zł/m2.

„Spółka po zakupie pozostałej części nieruchomości przeprowadzi jej rewitalizację. Planujemy również wykonać nadbudowę kamienicy i pozyskać w ten sposób dodatkowy metraż. Spółka szacuje, że realizacja projektu potrwa około trzech lat.” - dodaje Owsiewski.

W 1 kw. br. Spółka wypracowała 552 tys. zł zysku netto wobec straty w analogicznym okresie ub. roku na poziomie 509 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży sięgnęły w minionym kwartale 3.022 tys. zł, podczas gdy rok temu ich wartość wyniosła 750 tys. zł. Oznacza to niemal 303% wzrost w ujęciu rdr. Z kolei w całym 2013 r. 2C Partners S.A. osiągnął 420 tys. zł zysku netto oraz 3.991 tys. zł przychodów.

Spółka 2C Partners istnieje od 2006 roku, a jej podstawowa działalność polega na restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości mieszkalnych. 2C Partners operuje na rynku wtórnym nieruchomości zarówno w zakresie pozyskiwania, jak i sprzedaży posiadanych zasobów. Spółka inwestuje obecnie w nieruchomości tylko na rynku stołecznym.

źródło: 2C Partners