2C PARTNERS zamierza wprowadzić kolejne obligacje na rynek Catalyst

2C Partners S.A., Spółka zajmująca się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości, która zadebiutowała w maju br. na rynku NewConnect, złożyła wniosek do GPW w Warszawie o wprowadzenie obligacji serii D oraz serii E do obrotu na rynku Catalyst. Z dwóch emisji papierów dłużnych Emitent pozyskał ponad 6,3 mln zł.

Spółka zamierza wprowadzić na rynek Catalyst 21.000 sztuk obligacji serii D oraz 42.060 szt. obligacji serii E. Będzie to zarazem trzecia i czwarta seria papierów dłużnych emitowanych przez 2C Partners S.A., która trafia do obrotu na alternatywnym rynku. W kwietniu 2013 r. na Catalyst zadebiutowały obligacje serii B, a w grudniu ub. roku obligacje serii C.

„Środki pozyskane z dwóch ostatnich emisji przeznaczyliśmy na powiększanie portfela naszych nieruchomości. Obecnie realizujemy kilka projektów inwestycyjnych, z których część znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji.” - mówi Łukasz Tylec, Prezes Zarządu Spółki 2C Partners S.A.

Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju w obszarze funkcjonowania na rynku kapitałowym, zakładającą wprowadzanie kolejnych serii obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Istotnym elementem tej strategii był również debiut akcji serii A na rynku NewConnect, który miał miejsce w maju br. 2C Partners S.A. ma w planach pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji, a prowadzenie przejrzystej polityki informacyjnej wobec akcjonariuszy oraz obligatariuszy może korzystnie wpłynąć na większe zainteresowanie ze strony inwestorów.

Podczas ZWZA Spółki, które odbyło się w dniu 24.07.2014 r., Akcjonariusze zadecydowali o przeznaczeniu ubiegłorocznego zysku netto wynoszącego 420 tys. zł w całości na kapitał zapasowy. Przychody ze sprzedaży w 2013 r. sięgnęły 3.991 tys. zł. Uzyskane wyniki finansowe były znacząco lepsze od osiągniętych w 2012 r., gdy zysk netto wyniósł 308 tys. zł, a przychody ukształtowały się na poziomie 3.248 tys. zł.

„Zwiększenie w 2013 r. zysku netto o ponad 35% oraz przychodów o ponad 20% uważamy za bardzo dobry rezultat. Ten rok powinien być dla nas jeszcze lepszy, o czym mogą świadczyć wyniki finansowe osiągnięte w pierwszym kwartale. Dodatkowo, dokonaliśmy aktualizacji wycen naszych nieruchomości do wartości godziwej, co przyniosło wzrost ich wartości bilansowej o ponad 8,5 mln zł.” - dodaje Tylec.

W czerwcu tego roku 2C Partners S.A. uwzględniając operaty szacunkowe dokonało czterech aktualizacji wycen należących do niej nieruchomości do wartości godziwej, co spowodowało łączny wzrost wartości bilansowej nieruchomości o ponad 8,5 mln zł. Przeprowadzenie aktualizacji wycen nieruchomości będących w portfelu Spółki było możliwe dzięki wykonaniu remontów, zrealizowaniu inwentaryzacji oraz uporządkowaniu sytuacji prawnej.

Pierwszy kwartał tego roku był dla 2C Partners S.A. bardzo udanym okresem, gdyż osiągnęła ona 552 tys. zł zysku netto wobec straty rok wcześniej na poziomie 509 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży sięgnęły w minionym kwartale 3.022 tys. zł, podczas gdy rok temu ich wartość wyniosła 750 tys. zł. Oznacza to niemal 303% wzrost w ujęciu rdr. Natomiast w całym 2013 r. 2C Partners S.A. osiągnął 420 tys. zł zysku netto oraz 3.991 tys. zł przychodów.

Spółka 2C Partners istnieje od 2006 roku, a jej podstawowa działalność polega na restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości mieszkalnych. 2C Partners operuje na rynku wtórnym nieruchomości zarówno w zakresie pozyskiwania, jak i sprzedaży posiadanych zasobów. Spółka inwestuje obecnie w nieruchomości tylko na rynku stołecznym.

źródło: 2C Partners