2C PARTNERS z zyskiem w kolejnym kwartale

2C Partners S.A., Spółka zajmująca się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości, która zadebiutowała w maju br. na rynku NewConnect, wypracowała w 3 kw. 2014 r. 12 tys. zł zysku netto wobec straty rok wcześniej na poziomie 287 tys. zł. Po trzech kwartałach tego roku Spółka zanotowała dodatni wynik netto wynoszący ponad 6.827 tys. zł.

Znacząco zwiększyły się również przychody 2C Partners S.A., które w 3 kw. br. sięgnęły 3.005 tys. zł, podczas gdy w analogicznym okresie ub. roku ich wartość wyniosła 1.910 tys. zł. Wzrost w ujęciu rdr. ukształtował się więc na poziomie 57%. Od początku tego roku sprzedaż Spółki wyniosła 6.802 tys. zł, co w porównaniu z ubiegłoroczną sięgającą 3.119 tys. zł, wykazuje ponad 118% poprawę. Po trzech kwartałach 2013 r. 2C Partners S.A. miała 623 tys. zł zysku.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z naszych wyników finansowych w tym roku, ponieważ na każdym poziomie rachunku zysków i strat odnotowujemy cały czas poprawę. Najważniejszy jest dla nas widoczny wzrost przychodów, który przekłada się na zwiększanie zysków. W minionym kwartale udało nam się również obniżyć koszty finansowe za sprawą niższych stóp procentowych.” - mówi Michał Owsiewski, V-ce Prezes Zarządu Spółki 2C Partners S.A.

Spółka cały czas realizuje swoją strategię rozwoju opartą na trzech głównych filarach: sprzedaży i pozyskiwaniu nowych nieruchomości, przeprowadzaniu procesów restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości oraz wprowadzaniu kolejnych instrumentów finansowych do Alternatywnego Systemu Obrotu. W ramach realizacji ostatniego z nich 2C Partners S.A. wprowadziła w ubiegłym tygodniu kolejne serie obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Od dnia 05.11.2014 r. na tym rynku notowanych jest 21.000 obligacji serii D i 42.060 obligacji E każda o wartości nominalnej 100 zł. Jest zarazem odpowiednio trzecia i czwarta seria papierów dłużnych Spółki, która trafia do obrotu na rynku Catalyst. 2C Partners S.A. z emisji obligacji serii D pozyskała 2,1 mln zł, a z emisji serii E ponad 4,2 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup kolejnych nieruchomości.

„Zgodnie z naszymi zapowiedziami wprowadziliśmy obligacje serii D oraz serii E do obrotu na rynku Catalyst. Realizacja tego elementu naszej strategii rozwoju jest bardzo istotna, bowiem zwiększa zaufanie inwestorów do naszej Spółki, co oczywiście wpływa korzystnie na zainteresowanie kolejnymi emisjami papierów dłużnych” - dodaje Owsiewski.

Spółka 2C Partners S.A. istnieje od 2006 roku, a jej podstawowa działalność polega na restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości mieszkalnych. Spółka operuje na rynku wtórnym nieruchomości zarówno w zakresie pozyskiwania, jak i sprzedaży posiadanych zasobów. 2C Partners S.A. inwestuje obecnie w nieruchomości tylko na rynku stołecznym. W 2013 r. Emitent osiągnął 420 tys. zł zysku netto oraz 3.991 tys. zł przychodów.

źródło: 2C Partners