2C PARTNERS z rekordowym kwartałem

2C Partners S.A., Spółka zajmująca się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości, która zadebiutowała w maju br. na rynku NewConnect, miała w 2 kw. br. 6.257 tys. zł zysku netto. W analogicznym okresie ub. roku zysk netto wyniósł 603 tys. zł, więc wzrost w ujęciu rdr. sięgnął blisko 940%.

Przychody ze sprzedaży ukształtowały się w 2 kw. 2014 r. na poziomie 770 tys. zł i były wyższe o ponad 80% od osiągniętych rok wcześniej, gdy wyniosły 420 tys. zł. Znaczące zwiększenie przychodów było sprzężone z wypracowaniem lepszych wyników z podstawowej działalności Spółki, a więc z restrukturyzacji nieruchomości mieszkalnych. Istotnym czynnikiem poprawy wyników finansowych było także dokonanie aktualizacji wycen posiadanych nieruchomości do wartości godziwej o kwotę 8,4 mln zł.

„Perspektywy dla niszowej branży restrukturyzacji kamienic są obiecujące, a konsekwencja Spółki w powiększaniu portfolio kamienic zaczyna przynosić pierwsze widoczne efekty, co pozwala z optymizmem spoglądać w przyszłość.” - mówi Michał Owsiewski, Członek Zarządu Spółki 2C Partners S.A.

2C Partners S.A. zaczyna odczuwać pozytywne efekty zrealizowanych wcześniej inwestycji kapitałowych, które były finansowane dzięki pozyskaniu kapitału z emisji obligacji. Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że wypracowane wyniki finansowe świadczą o trafności przyjętej strategii rozwoju.

W 2 kw. tego roku 2C Partners S.A. nabył całość udziałów w użytkowaniu wieczystym działki gruntu położonej w Warszawie przy ulicy Kołowej 54 oraz znajdującego się na niej budynku, który stanowi odrębną nieruchomość. Łączna wartość transakcji wyniosła 1 mln zł.

Spółka złożyła w ostatnim czasie wniosek do GPW w Warszawie o wprowadzenie obligacji serii D oraz serii E do obrotu na rynku Catalyst. Z dwóch emisji papierów dłużnych Emitent pozyskał ponad 6,3 mln zł. 2C Partners S.A. zamierza wprowadzić na rynek Catalyst 21.000 sztuk obligacji serii D oraz 42.060 szt. obligacji serii E. Będzie to zarazem trzecia i czwarta seria papierów dłużnych emitowanych przez 2C Partners S.A., która trafia do obrotu na alternatywnym rynku. W kwietniu 2013 r. na Catalyst zadebiutowały obligacje serii B, a w grudniu ub. roku obligacje serii C.

Spółka 2C Partners S.A. istnieje od 2006 roku, a jej podstawowa działalność polega na restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości mieszkalnych. Spółka operuje na rynku wtórnym nieruchomości zarówno w zakresie pozyskiwania, jak i sprzedaży posiadanych zasobów. 2C Partners S.A. inwestuje obecnie w nieruchomości tylko na rynku stołecznym. W 2013 r. Emitent osiągnął 420 tys. zł zysku netto oraz 3.991 tys. zł przychodów.

źródło: 2C Partners