2C PARTNERS wprowadzi kolejną serię obligacji na Catalyst

2C Partners S.A., Spółka zajmująca się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości, która zadebiutowała w maju br. na rynku NewConnect, zamierza wprowadzić obligacje serii E do obrotu na rynku Catalyst. KDPW przyjął już do depozytu w dniu 11.06.2014 r. papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę.

Z emisji 42.060 obligacji serii E o wartości nominalnej 100 zł każda, 2C Partners S.A. pozyskało ponad 4,2 mln zł. Spółka zamierza złożyć w najbliższym czasie wniosek do GPW w Warszawie o dopuszczenie ich do obrotu na rynku Catalyst. Będzie to już trzecia seria obligacji Spółki notowanych na alternatywnym rynku, bowiem w kwietniu 2013 r. na Catalyst zadebiutowały obligacje serii B, a w grudniu ub. roku obligacje serii C.

„Z emisji obligacji serii E pozyskaliśmy nieco ponad 4,2 mln zł, które przeznaczyliśmy na nabycie nieruchomości. Planujemy złożyć w najbliższym czasie wniosek do GPW o dopuszczenie obligacji do obrotu oraz wyznaczenie pierwszego dnia notowań na rynku Catalyst. Będzie to już nasza trzecia seria papierów dłużnych, która zadebiutuje na tym rynku. Dzięki wprowadzaniu obligacji do obrotu w ASO nasi obligatariusze otrzymują możliwość handlu posiadanymi papierami.” – mówi Michał Owsiewski, V-ce Prezes Zarządu Spółki 2C Partners S.A.

Wprowadzanie kolejnych serii obligacji do obrotu na rynku Catalyst jest, obok upublicznienia akcji, jednym z elementów strategii rozwoju Spółki. 2C Partners S.A. rozważa także w przyszłości pozyskanie kapitału z emisji akcji i liczy, że prowadzenie transparentnej polityki informacyjnej wobec akcjonariuszy oraz obligatariuszy pozwoli na zwiększanie poziomu wiarygodności w oczach klientów oraz partnerów Emitenta. Przedmiot działalności Spółki, a więc rewitalizacja oraz restrukturyzacja nieruchomości mieszkalnych, należy do unikatowych na polskim rynku kapitałowym.

Pierwszy kwartał tego roku był dla 2C Partners S.A. bardzo udanym okresem, gdyż osiągnęła ona 552 tys. zł zysku netto wobec straty rok wcześniej na poziomie 509 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży sięgnęły w minionym kwartale 3.022 tys. zł, podczas gdy rok temu ich wartość wyniosła 750 tys. zł. Oznacza to niemal 303% wzrost w ujęciu rdr. Natomiast w całym 2013 r. 2C Partners S.A. osiągnął 420 tys. zł zysku netto oraz 3.991 tys. zł przychodów.

„Poprzez pozyskanie kolejnych środków finansowych z emisji obligacji znacząco obniżyliśmy nasze koszty finansowe. Jest to bowiem bardzo konkurencyjne źródło finansowania. Spółka regularnie wypłaca odsetki od obligacji, dlatego też nasza wiarygodność jest na bardzo wysokim poziomie i nie mamy problemów z plasowaniem emisji.” - dodaje Owsiewski.

Spółka 2C Partners istnieje od 2006 roku, a jej podstawowa działalność polega na restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości mieszkalnych. 2C Partners operuje na rynku wtórnym nieruchomości zarówno w zakresie pozyskiwania, jak i sprzedaży posiadanych zasobów. Spółka inwestuje obecnie w nieruchomości tylko na rynku stołecznym.

źródło: 2C Partners