2C PARTNERS wprowadza kolejne obligacje do obrotu na rynku Catalyst

2C Partners S.A., Spółka zajmująca się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości, która zadebiutowała w maju br. na rynku NewConnect, wprowadziła w dniu dzisiejszym kolejne serie obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Spółka wypełniła tym samym swoje zapowiedzi związane z podjęciem działań mających na celu dopuszczenie do obrotu tych serii papierów dłużnych.

Zgodnie z Uchwałą GPW w Warszawie od dnia 05.11.2014 r. na alternatywnym rynku notowanych będzie 21.000 obligacji serii D i 42.060 obligacji E każda o wartości nominalnej 100 zł. Jest to już odpowiednio trzecia i czwarta seria papierów dłużnych 2C Partners S.A., która trafia do obrotu na rynku Catalyst. Spółka z emisji obligacji serii D pozyskała 2,1 mln zł, a z emisji serii E ponad 4,2 mln zł. Środki te zostały przeznaczone na zakup kolejnych nieruchomości.

„Wprowadzenie obligacji serii D oraz serii E do obrotu na rynku Catalyst jest wypełnieniem naszej obietnicy wobec inwestorów, którzy je objęli. Dzięki notowaniu na alternatywnym rynku nasi Obligatariusze mają możliwość sprzedaży posiadanych papierów. Z kolei inwestorzy, którym nie udało się objąć obligacji w trakcie trwania emisji, mogą je teraz nabyć na rynku wtórnym.” – mówi Michał Owsiewski, V-ce Prezes Zarządu Spółki 2C Partners S.A.

Pod koniec września br. Spółka dokonała terminowego wykupu obligacji serii A oraz B za łączną kwotę 2,65 mln zł. Z kolei w październiku 2C Partners S.A. nabyła nieruchomość gruntową o powierzchni 427 m2, położoną w Warszawie przy ul. Żółkiewskiego 7 wraz z budynkiem mieszkalnym. Wartość tej transakcji wyniosła 630 tys. zł.

2C Partners S.A. zakończyła pierwsze półrocze br. zyskiem netto w wysokości 6.809 tys. zł przy przychodach sięgających 3.792 tys. zł. Rok wcześniej w analogicznym okresie zysk netto wyniósł 94 tys. zł, a przychody ukształtowały się na poziomie 1.171 tys. zł. Istotne zwiększenie przychodów pozwoliło na wypracowanie lepszych wyników z podstawowej działalności Spółki, a więc z restrukturyzacji nieruchomości mieszkalnych. Ważnym czynnikiem poprawy wyników finansowych było także dokonanie aktualizacji wycen posiadanych nieruchomości do wartości godziwej o kwotę 8,4 mln zł. Raport okresowy za 3 kw. 2014 r. zostanie opublikowany w dniu 06.11.2014 r.

Spółka 2C Partners S.A. istnieje od 2006 roku, a jej podstawowa działalność polega na restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości mieszkalnych. Spółka operuje na rynku wtórnym nieruchomości zarówno w zakresie pozyskiwania, jak i sprzedaży posiadanych zasobów. 2C Partners S.A. inwestuje obecnie w nieruchomości tylko na rynku stołecznym. W 2013 r. Emitent osiągnął 420 tys. zł zysku netto oraz 3.991 tys. zł przychodów.

źródło: 2C Partners