2C PARTNERS aktualizuje wyceny posiadanych nieruchomości

2C Partners S.A., Spółka zajmująca się rewitalizacją i restrukturyzacją nieruchomości, która zadebiutowała w maju br. na rynku NewConnect, dokonała w czerwcu czterech aktualizacji wycen należących do niej nieruchomości. Spowodowało to łączny wzrost wartości bilansowej nieruchomości o ponad 8,5 mln zł. Spółka nabyła również kolejne udziały w nieruchomości położonej przy ul. Kołowej 54 w Warszawie i stała się tym samym jej jedynym właścicielem.

Przeprowadzenie aktualizacji wycen nieruchomości będących w portfelu 2C Partners S.A. było możliwe dzięki wykonaniu remontów, przeprowadzeniu inwentaryzacji oraz uporządkowaniu sytuacji prawnej. Przy uwzględnieniu operatów szacunkowych dokonane zostały aktualizacje do wartości godziwej, co przyniosło znaczący wzrost wartości bilansowej posiadanych nieruchomości o kwotę 8.531 tys. zł.

„Spółka dotychczas wyceniała posiadane nieruchomości bardzo konserwatywnie i stąd wynikają przeszacowania, które mają urealnić wycenę naszego majątku i zbliżyć ją bardziej do wartości rynkowych. Nieruchomości po przeszacowaniu są nadal wycenione poniżej wycen z operatów szacunkowych oraz poniżej oczekiwanych przez Zarząd cen sprzedaży 1 m2 w danej nieruchomości.” - komentuje Łukasz Tylec, Prezes Zarządu Spółki 2C Partners S.A.

2C Partners S.A. zakupiło w minionym tygodniu za kwotę blisko 370 tys. zł kolejne udziały wynoszące 19/36 części w użytkowaniu wieczystym gruntu położonego w Warszawie przy ul. Kołowej 54 oraz takie same udziały we współwłasności budynku znajdującego się na nim. Dzięki temu Spółka stała się jedynym właścicielem kamienicy i planuje przeprowadzić rewitalizację budynku oraz rozpocząć sprzedaż lokali mieszkalnych.

Wcześniejsza transakcja zakupu udziałów w budynku przy ul. Kołowej 54 miała miejsce na początku czerwca. Spółka nabyła wówczas udział odpowiadający ponad 201 m2 mieszkań za kwotę 630 tys. zł, co dawało średnią cenę za m2 na poziomie 3.135 zł. Ostatnia transakcja zakupu pozostałych udziałów odpowiadających blisko 225 m2 mieszkań za kwotę prawie 370 tys. zł przeprowadzona została po średniej cenie za m2 na poziomie 1.640 zł. Spowodowało to łączny spadek średniej ceny nabycia m2 w tej nieruchomości do 2.350 zł.

„Spółka ma zamiar rozbudować kamienicę przy ul. Kołowej 54 w Warszawie. Planowana powierzchnia użytkowa nadbudowy wyniesie ponad 280 m2. W chwili obecnej oczekujemy na otrzymanie WZ.” – dodaje Tylec.

Emitent zamierza wprowadzić w najbliższym czasie obligacje serii E do obrotu na rynku Catalyst. KDPW przyjął już do depozytu w dniu 11.06.2014 r. papiery wartościowe wyemitowane przez Spółkę, więc Spółka złoży wniosek do GPW w Warszawie o dopuszczenie ich do obrotu na rynku Catalyst. Z emisji 42.060 obligacji serii E o wartości nominalnej 100 zł każda, 2C Partners S.A. pozyskało ponad 4,2 mln zł. Będzie to już trzecia seria obligacji Spółki notowanych na alternatywnym rynku, bowiem w kwietniu 2013 r. na Catalyst zadebiutowały obligacje serii B, a w grudniu ub. roku obligacje serii C.

Pierwszy kwartał tego roku był dla 2C Partners S.A. bardzo udanym okresem, gdyż osiągnęła ona 552 tys. zł zysku netto wobec straty rok wcześniej na poziomie 509 tys. zł. Przychody netto ze sprzedaży sięgnęły w minionym kwartale 3.022 tys. zł, podczas gdy rok temu ich wartość wyniosła 750 tys. zł. Oznacza to niemal 303% wzrost w ujęciu rdr. Natomiast w całym 2013 r. 2C Partners S.A. osiągnął 420 tys. zł zysku netto oraz 3.991 tys. zł przychodów.

Spółka 2C Partners istnieje od 2006 roku, a jej podstawowa działalność polega na restrukturyzacji i rewitalizacji nieruchomości mieszkalnych. 2C Partners operuje na rynku wtórnym nieruchomości zarówno w zakresie pozyskiwania, jak i sprzedaży posiadanych zasobów. Spółka inwestuje obecnie w nieruchomości tylko na rynku stołecznym.

źródło: 2C Partners