UNITED - Emisja obligacji za 5 mln zł w Grupie

NCF Group Sp. z o.o., podmiot zależny United SA, wyemitował obligacje o wartości 5 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na nowe inwestycje w spółce marketingowej.

W dniu 2 sierpnia br. doszła do skutku emisja obligacji NCF Group Sp. z o.o. – podmiotu należącego do grupy United. Marketingowa spółka dokonała przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii B na kwotę 5 000 000 zł. Termin wykupu papierów wartościowych nastąpi do 2 sierpnia 2016 roku. - Pozyskanie tak znacznych środków w czasie niepewności na rynkach finansowych jest dla nas sporym sukcesem. Fakt ten pokazuje też, że inwestorzy dostrzegają potencjał rozwojowy naszej grupy – powiedział Jan Karaszewski, prezes United SA.

Emisja obligacji ma zapewnić środki na rozwój spółki NCF Group, jednak zarząd nie informuje szczegółowo o zamiarach inwestycyjnych. - Mamy konkretne plany, niestety ze względu na poufność prowadzonych rozmów nie możemy jeszcze przekazać konkretnych informacji. Jesteśmy dobrze przygotowani do podejmowania dalszych kroków mających na celu dynamiczny rozwój grupy. Zamierzamy dokonywać tego w sposób organiczny oraz poprzez akwizycje – dodał Jan Karaszewski.

Strategia United SA przewiduje utworzenie grupy marketingowej oferującej kompleksowe usługi w zakresie wsparcia sprzedaży.

źródło: BADOG PR