DEKTRA zadebiutuje 14 czerwca na rynku NewConnect

29 marca 2011r. sukcesem zakończyła się prywatna emisja akcji Spółki, 31 marca 2011r. inwestorzy dostali informację o liczbie przydzielonych akcji. Popyt zgłaszany przez inwestorów przekroczył wartość oferty, stąd o przydziale zadecydowała kolejność zgłoszeń.

Pierwsze notowanie na rynku NewConnect odbędzie się 14 czerwca 2011r. Spółka obiecuje efektywnie wykorzystywać pozyskane środki, a wypracowanymi zyskami dzielić się z akcjonariuszami. Spółka pracuje nad Programem Systematycznej Wypłaty Dywidendy Akcjonariuszom. Rozważana jest koncepcja jej wypłacania częściej niż raz w roku.

Wyniki finansowe

Lata 2011 i 2012 będą przełomowe dla Spółki, zaczną procentować przeprowadzone inwestycje
w rozbudowę działu sprzedaży, produkcję folii, pozyskiwanie kontaktów oraz wprowadzanie nowych produktów. Spółka prognozuje na 2011 rok skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży o 45% do kwoty 16,5 mln zł oraz wzrost zysku netto o 78% do 1,85 mln zł. Dobra koniunktura w przemyśle budowlanym i rolnictwie sprzyja realizacji tych prognoz.

Wyniki I kwartału 2011r. pokazują, że strategia rozwoju Spółki jest w pełni realizowana. W I kwartale 2011r. sprzedaż jest większa o 153%, zysk operacyjny o 112% a zysk netto o 91% w porównaniu
z I kwartałem ubiegłego roku. Konsekwentnie realizowana przez Spółkę strategia zwiększania zysków, przeprowadzenie planowanych akwizycji oraz systematycznie wypłacana dywidenda powinny zaprowadzić ceny akcji na wyższe poziomy w kolejnych okresach.

Plany na przyszłość

Rozwój działu handlowego
Spółka planuje zatrudnianie mobilnych współpracowników z doświadczeniem w dystrybucji materiałów budowlanych i rolniczych. Obecnie zespół działu handlowego został zwiększony
o dwóch nowych pracowników.

Nowy asortyment
Część środków z emisji akcji zostanie przeznaczona na wprowadzenie nowych produktów. Intensywne działania prowadzone w tym kierunku w 2010 roku zaowocowały wprowadzeniem szeregu nowych produktów do oferty Dektra SA. Ponadto Spółka zamierza efektywniej zaistnieć na rynku produktów dla rolnictwa i ogrodnictwa.

Rozwój przez fuzje i przejęcia
Spółka aktywnie poszukuje producentów i dystrybutorów wyrobów zbliżonych do stanowiących jej ofertę. Zarząd prowadzi obecnie rozmowy w sprawie konsolidacji z dwoma podmiotami. Poprzez
konsolidację Spółka szybko zwiększy udział w rynku, a dzięki dostępowi do kompetencji, będących w posiadaniu spółek przejmowanych, poszerzy ofertę handlową tworzonej Grupy Dektra. Połączenie sił to także korzystniejsze warunki zakupów, minimalizacja szeregu kosztów oraz sprawniejsze zarządzanie zapasami. Obecność na rynku NewConnect ułatwi pozyskanie środków na przejęcie kontroli nad atrakcyjnymi dla nas podmiotami.

Działalność produkcyjna
Dokapitalizowana zostanie Spółka zależna Indiver SA zajmująca się produkcją folii budowlanych. Do końca I kwartału 2012r. planowane jest uruchomienie dwóch kolejnych linii produkcyjnych. Obecnie w spółce zależnej Indiver trwa proces uzyskiwania certyfikatów niezbędnych do produkcji folii budowlanych i paroizolacyjnych. W II kwartale bieżącego roku w ofercie Spółki znajdą się folie atestowane produkowane we własnym zakładzie. Zapewni to wysoką, powtarzalną jakość folii, terminowość dostaw oraz atrakcyjne ceny a z drugiej strony pozwoli na skokowe zwiększenie wolumenu sprzedaży oraz uzyskiwanie większych marż.

Następną inwestycją produkcyjną będzie linia do recyclingu tworzyw sztucznych. Pozyskiwanie
w procesie recyklingu regranulatu zaowocuje dużymi oszczędnościami oraz umożliwi pełną kontrolę nad jakością wytwarzanej folii.

źródło: DEKTRA