DEKTRA - Rekordowy rok zakończony

W ciągu czterech kwartałów 2011 roku Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 1 706,2 tys. zł, co oznacza wzrost o 62 % wobec 1 053,9 tys. zł w 2010 r. Tylko w IV kwartale 2011 r. zysk wyniósł 285 tys. zł w porównaniu z 276 tys. zł w analogicznym okresie 2010 r. Dektra SA zakończyła 2011 r. przychodami ze sprzedaży w wysokości 17 280 tys. zł, a w IV kwartale 2011 r. wyniosły one 3 391 tys. zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 51% i 20%.

Dobiegł końca trudny rok dla branży budowlanej. Okres w którym wiele firm przeżywało problemy finansowe spowodowane m.in. spadkiem popytu, niskimi marżami, zatorami płatniczymi. Pomimo panującej trudnej sytuacji gospodarczej, po raz kolejny od 11 lat, udowadniamy, że możliwe jest systematyczne poprawianie osiąganych wyników finansowych. Jak co roku, część zysku przeznaczona będzie do podziału między akcjonariuszy spółki w formie dywidendy. Za rok obrotowy 2011 będzie to rekordowa w historii spółki kwota - 1,65 mln zł.

U podstaw dobrych wyników finansowych, leży poszerzenie naszej oferty handlowej o wyroby wytwarzane w spółce zależnej Indiver SA. W sierpniu 2011 r. uruchomiliśmy produkcję folii paroizolacyjnej Inpar, a w listopadzie 2011 r. folii budowlanej Inbud. Spółka Indiver SA znalazła oparcie w dziale sprzedaży spółki matki. Pozwoliło to w 2011 r. sprzedać o 53 % więcej folii budowanych niż w 2010 r. Tylko w IV kwartale 2011 r. sprzedaż wzrosła o 75 % w porównaniu do IV kwartału 2010 r. Już po kilku miesiącach mogliśmy powiedzieć, że osiągnęliśmy sukces, stając się czołowym polskim dostawcą folii dla budownictwa.

Jesteśmy dumni, że nasz model prowadzenia biznesu sprawdza się. Bardzo dobry rok 2011 zawdzięczamy konsekwentnej realizacji założeń w zakresie rozwoju nowych kanałów dystrybucji produktów. Efektem tych działań było pozyskanie nowych dystrybutorów i odbiorców sieciowych. W tym roku czekają nas duże inwestycje, największe w historii naszej spółki. Jesteśmy w trakcie uruchamiania linii do produkcji siatki podtynkowej w spółce zależnej Indiver S.A. Staniemy się pierwszym polskim producentem siatki podtynkowej z włókna szklanego. - mówi Maciej Stefański, Prezes Zarządu Dektra SA.

Krótki okres zwrotu zainwestowanego w produkcję folii kapitału przeszedł nasze oczekiwania i już po 6 miesiącach osiągnęliśmy pierwsze zyski. Spodziewamy się, że rentowność produkcji siatki podtynkowej okaże się równie imponująca.

Nie bez znaczenia dla wyników rocznych była sprzedaż wyrobów dla rolnictwa. Od wielu lat popyt na oferowane przez nas worki do sianokiszonki i folie kiszonkarskie zapewniają nam stałe zyski.

źródło: Dektra