DEKTRA - Gorąca jesień w toruńskiej spółce

Trzeci kwartał br. Dektra SA - notowana na NewConnect spółka z Torunia - może zaliczyć do bardzo udanych. Z jednej strony kontynuowała z powodzeniem sprzedaż swojego podstawowego asortymentu, jakim są materiały izolacyjne kierowane do sektora budowlanego, z drugiej znacząco poszerzyła ofertę skierowaną do branży rolniczej.

Nowa oferta handlowa na worki do sianokiszonek oraz folie kiszonkarskie przeznaczone do wykładaniu silosów i okrywania pryzm kiszonek przyniosła Spółce znaczne zyski. Sukces akcji marketingowych prowadzonych przez spółkę spotęgowała wyjątkowa koniunktura na ten właśnie towar. Niezwykły popyt na folie kiszonkarskie, jaki miał miejsce w okresie sierpień – wrzesień, to skutek tegorocznych warunków atmosferycznych sprzyjających uprawie kukurydzy, która stała się obecnie najpopularniejszą rośliną pastewną w Polsce. Aura sprzyjała także dużemu zainteresowaniu workami do sianokiszonek, które od połowy roku produkowane są w spółce zależnej Indiver SA. Dektra, której dotychczasowa aktywność ukierunkowana była na sprzedaż hurtową, utworzyła także punkt sprzedaży detalicznej wyrobów dla rolnictwa.

Ostatecznie III kwartał zakończył się dla Spółki osiągnięciem przychodów w wysokości prawie 5,5 mln zł oraz zyskiem netto w wysokości 504 tys. zł. Stanowi to wzrost w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku o odpowiednio 30% przychodów ze sprzedaży i aż o 80% zysku netto.

Miniony kwartał to również okres intensywnych prac w spółce zależnej Indiver nad przygotowaniami do produkcji nowych folii stosowanych w budownictwie. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja niezbędna do uzyskania atestów na folię, której produkcja ma się rozpocząć jeszcze w tym roku. Spółka spodziewa się że, sprzedaż folii produkowanej przez Indiver pozytywnie wpłynie na zyski osiągnięte w IV kwartale 2011 roku.

Jak zapowiada Maciej Stefański, Prezes Zarządu Dektra SA: Spółka zamierza zintensyfikować swoje działania skierowane na sektor rolniczy, między innymi sukcesywnie poszerzając ofertę handlową. W przyszłym roku do oferty handlowej Spółki wejdą takie produkty jak agrowłókniny do cieniowania roślin, folie kiszonkarskie czarno-białe, folie kiszonkarskie w kolorze zielonym oraz siatki do belowania słomy. Jest to kontynuacja przyjętej przez Spółkę strategii zakładającej osiągnięcie silnej i stabilnej pozycji w tym sektorze. W efekcie dotychczas podjętych działań, wartość sprzedaży towarów do branży rolniczej zwiększyła się w okresie od stycznia do września 2011 aż czterokrotnie w porównaniu analogicznym okresem ubiegłego roku.

źródło: Dektra