XSYSTEM stawia na autorskie oprogramowanie

XSystem S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od września 2011 r., zakończyła pierwsze półrocze 2016 r. jednostkowymi przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 3.333 tys. zł. Emitent cały czas realizuje nowe kontrakty na wdrożenie swojego autorskiego oprogramowania ACCELO i dopasowuje swoją ofertę do potrzeb klientów.

W pierwszych dwóch kwartałach 2015 r. Spółka na poziomie jednostkowym zanotowała stratę netto w kwocie 566 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 3.307 tys. zł. W pierwszym półroczu 2016 r. XSystem S.A. znacząco obniżyła stratę netto do 326 tys. zł. Emitent podpisał w minionym kwartale umowę zapewniającą wsparcie techniczne dla wdrożonego przez niego systemu elektronicznego obiegu dokumentów w jednej z firm z branży produkcyjnej. Spółka zrealizowała również wdrożenie systemu cyfrowego archiwum dokumentów w jednym z podmiotów z branży finansowej oraz przeprowadziła dwa kolejne wdrożenia systemu elektronicznego zarządzania dokumentami, które są rezultatem nawiązanej w ostatnim czasie współpracy z firmą leasingową. Realizowane kontrakty pozwalają na pozyskiwanie przez XSystem S.A. bardzo ważnych referencji dla jej autorskiego oprogramowania ACCELO.

„Konsekwentnie budujemy sprzedaż naszego rozwiązania, równolegle wzmacniając nasz zespół sprzedażowy w obszarze sprzedaży rozwiązań i usług skanowania. Dodatkowo, Spółka cały czas dostosowuje swoje rozwiązania do oczekiwań rynkowych. Każde kolejne spotkanie handlowe daje nam wiedzę, jakie cechy rozwiązania są najbardziej pożądane przez naszych Klientów.” - ocenia Adrian Weremiuk, Prezes Zarządu Spółki XSystem S.A.

Emitent prowadzi obecnie aktywne prace nad doprecyzowaniem potrzeb klienta w segmencie poligraficznym, tak aby oprócz samych urządzeń dostarczać im również kompletne pakiety rozwiązań, m.in. systemy kalkulacyjne i sprzedażowe dla drukarni. Z kolei w celu intensyfikacji sprzedaży Spółka wypracowała również narzędzia do finansowania w łatwy sposób inwestycji przez przedsiębiorstwa w jej produkt w zakresie rozwiązań leasingowych. XSystem S.A. rozpoczęła także prace nad budową nowego serwisu korporacyjnego, który będzie całościowo prezentował jej ofertę. Będzie on uwzględniał przede wszystkim ACCELO - system do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów stworzony przez Emitenta, doświadczenie Spółki w pracy z dokumentem na poszczególnych etapach jego istnienia oraz kompleksowość jej oferty.

Akcjonariusze Spółki podczas jej ZWZA w dniu 28.07.2016 r. powołali w skład Rady Nadzorczej Michała Damka oraz Krzysztofa Przybyszewskiego. Michał Damek jest z wykształcenia prawnikiem oraz aplikantem adwokackim. Od wielu lat jest on związany z rynkiem kapitałowym i doradza spółkom publicznym w zakresie prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych, kwestiach prawnych oraz w bieżącej działalności. Michał Damek jest również Członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek publicznych. Krzysztof Przybyszewski ukończył studia na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Od 1988 r. prowadzi on działalność gospodarczą (w różnych formach prawnych) pod marką MEGABAJT. Zarząd Spółki jest przekonany o pozytywnym wpływie nowych Członków Rady Nadzorczej na budowanie jej strategii rozwoju.

„Jestem przekonany, że osoby które dołączyły do naszej Rady Nadzorczej będą mogły wesprzeć nas swoją wiedzą i doświadczeniem. Dzięki temu powinniśmy jeszcze efektywniej realizować przyjętą Strategię Rozwoju Spółki, co powinno pozwolić na dalsze umacnianie naszej pozycji rynkowej.” - zakończył Prezes Weremiuk.

XSystem S.A. wypracowała w 2015 r. jednostkowy zysk netto na poziomie 23 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 9.150 tys. zł. W kwietniu br. Spółka opublikowała prognozy finansowe na lata 2016-2018. Zgodnie z nimi wartość jej przychodów netto ze sprzedaży ma w 2016 r. wynieść 10,0 mln zł, a zysk ma sięgnąć 180 tys. zł. Z kolei w 2017 r. przychody ze sprzedaży mają być równe 12,0 mln zł, a zysk ukształtować się na poziomie 1,0 mln zł. W 2018 r. Emitent prognozuje wypracowanie 2,0 mln zł zysku przy przychodach netto ze sprzedaży w wysokości 14,0 mln zł.

XSystem S.A. zajmuje się dostarczaniem rozwiązań biznesowych z zakresu optymalizacji, przetwarzania oraz obiegu dokumentów zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Spółka opracowała autorskie oprogramowanie do budowy archiwów cyfrowych i zarządzania obiegiem dokumentów - ACCELO. Emitent jest notowany na rynku NewConnect od września 2011 r.

źródło: XSystem