Wywiad z Bogusławem Sromkiem - Prezesem Zarządu Spółki SferaNET S.A.

SFN


Z Bogusławem Sromkiem, Prezesem Zarządu Spółki SferaNET S.A., o realizowanych projektach inwestycyjnych, strukturze klientów, perspektywach dla branży telekomunikacji oraz strategii rozwoju Spółki, rozmawia Artur Górski z serwisu NewConnector.pl:


Artur Górski: Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w sierpniu 2014 r. Jak po roku obecności na alternatywnym rynku ocenia Pan decyzję o upublicznieniu?

Bogusław Sromek: Decyzja o upublicznieniu SferaNET to jedna z najlepszych strategicznych decyzji podjętych na przestrzeni ostatnich kilku lat działalności Spółki. Debiut na rynku Newconnect przyniósł kilka poważnie odczuwalnych korzyści, takich jak umocnienie wizerunku, ułatwienie dostępu do finansowania zewnętrznego oraz wzmocnienie całego zespołu pracowników.


A.G.: W jaki sposób środki pozyskane w ofercie prywatnej akcji serii C wpłynęły na Państwa rozwój?

B.S.: Pozyskane środki w całości zostały wykorzystane na realizację naszych projektów współfinansowanych ze środków europejskich. Oczywiście jesteśmy wdzięczni Inwestorom, którzy zdecydowali się zainwestować w naszą Spółkę, obdarzając nas tym samym zaufaniem.


A.G.: Jakie projekty są obecnie realizowane przez Spółkę i na jakich etapach zaawansowania się one znajdują?

B.S.: Dotychczas zakończyliśmy realizację dwóch z trzech projektów budowy sieci światłowodowych na terenie tzw. białych plam.

Pierwszym i największym zakończonym projektem był „Internet szerokopasmowy na Podbeskidziu”, gdzie finalnie powstały blisko 83 km sieci światłowodowej oraz zostało podłączonych 635 klientów. Projekt zamknęliśmy 30 września br.

Drugim zakończonym projektem została wybudowana sieć światłowodowa w województwie podkarpackim pn.: „Podkarpacka sieć szerokopasmowa – pow. dębicki”. Projekt ten zakładał zrealizowanie wskaźników tj. podłączenia 220 klientów oraz wybudowanie 46 km infrastruktury światłowodowej.

Ostatni projekt, który dobiega finalizacji z końcem bieżącego roku to „Sieć szerokopasmowa w Goleszowie, Ustroniu i Cieszynie”. W ramach tego projektu powstało ponadto 86 km sieci dostępowej oraz zostało podłączonych 440 klientów.


A.G.: Kiedy w wynikach finansowych SferaNET S.A. będą widoczne rezultaty zakończenia poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych?

B.S.: Do budowy sieci podeszliśmy inaczej niż konkurencyjne podmioty. Z reguły buduje się tam, gdzie najłatwiej jest poprowadzić sieć. U nas pierwsze kroki należały do działań marketingowych, a następnie handlowych na terenie białych plam. Chcieliśmy budować sieć przede wszystkim tam, gdzie jest największe zainteresowanie oraz potencjał rozwoju sieci w przyszłości.

Mając na uwadze wprowadzenie udogodnienia dla klientów pod postacią promocyjnej prolongaty, największy skok przychodów odnotujemy w czerwcu 2016 r., choć wypracowywane przez nas przychody abonamentowe mają cały czas systematyczną tendencję zwyżkową.


A.G.: Jak kształtuje się aktualna struktura i liczba klientów? Czy w najbliższych kwartałach będzie ona ulegała istotniejszym zmianom?

B.S.: Dziękuję za to pytanie, ponieważ w kontekście planowanego dalszego rozwoju jest ono niezwykle istotne. W ostatnim czasie SferaNET rozwinęła tak mocno skrzydła na rynku klientów indywidualnych, że po raz pierwszy w historii naszej Spółki to właśnie liczba klientów indywidualnych jest wyższa od biznesu. Nie zapominamy jednak o korzeniach - SferaNET powstała z myślą o klientach biznesowych i dalej będzie rozwijać usługi na tym rynku.


A.G.: Którymi kanałami pozyskują Państwo nowych odbiorców dla swoich usług?

B.S.: Od wielu lat sprawnie współpracujemy na polu obsługi ogólnopolskich Operatorów i jest to jeden z kanałów, gdzie pozyskujemy zlecenia z sektora biznesowego. Ponadto zatrudniamy handlowców oraz zewnętrzną firmę, która pozyskuje biznesowe kontrakty.

Klienci indywidualni chętnie korzystają z formularza kontaktowego na stronie internetowej, gdzie mogą zamawiać komplet usług.


A.G.: Czy rozważają Państwo rozszerzenie terytorialnego obszaru swojego działania o kolejne województwa?

B.S.: Oczywiście, planujemy dalszą rozbudowę obszaru działania. Szczególnie atrakcyjne są dla nas tereny w Województwie Podkarpackim. Rozważamy również centralny obszar kraju. Mamy także plany zaistnienia w nowych obszarach działalności w związku z nowymi projektami w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 1.1. Centrum Projektów Polska Cyfrowa.


A.G.: Jak ocenia Pan perspektywy dla rynku telekomunikacji na kolejne lata? W jakim kierunku będzie on ewoluował?

B.S.: W mojej ocenie, rynek będzie się dalej konsolidował. Obecnie widzimy kilku dużych graczy w branży telekomunikacyjnej, którzy chętnie przejmują mniejszych operatorów. Często mniejsze podmioty posiadają na danym terenie przewagę technologiczną nad dużym operatorem oraz przejrzystą infrastrukturę, co podnosi wartość rynkową takich podmiotów jak SferaNET.


A.G.: Czy konkurencja w tej branży jest dzisiaj duża?

B.S.: Myślę, że nie jest ona większa niż kilka lat temu. Oczywiście najważniejsza jest zawsze jakość świadczonych usług i przewaga technologiczna. Uważam, że pozycja Spółki jako partnera telekomunikacyjnego największych firm w regionie jest niezagrożona.


A.G.: Jak przebiega realizacja założeń strategii rozwoju Spółki? Czy pojawiły się jakieś nowe czynniki ryzyka, które mogą utrudnić jej wypełnianie?

B.S.: Postawiliśmy przed sobą cele długo- oraz krótkoterminowe i każdy z nich wypełniamy z dużą starannością. Sądzę, że SferaNET jest aktualnie w ciekawej fazie rozwoju - porównując to do skoków narciarskich, właśnie dojeżdżamy do progu i wkrótce się z niego wybijemy. Aktualnie nie widzimy zagrożeń i chcielibyśmy utrzymać tempo wzrostu oraz popracować nad podniesieniem wskaźników rentowności.


A.G.: Ubiegły rok Spółka zakończyła wysokim zyskiem na poziomie ponad 320 tys. zł. Czy w kolejnych latach uda się wypracować równie dobre wyniki finansowe?

B.S.: W tym roku niestety nie powtórzymy zeszłorocznego sukcesu, choć spodziewamy się dobrego wyniku na koniec roku. Wynika to przede wszystkim z realizacji kolejnych etapów rozwoju Spółki i blisko dwukrotnego zwiększenia zatrudnienia. W 2016 r. oczekujemy zysku na poziomie nie mniejszym niż wypracowany w 2014 roku.


A.G.: Czy w Perspektywie 2014-2020 SferaNET S.A. będzie się starała pozyskać środki z dofinansowań unijnych na realizację kolejnych projektów inwestycyjnych?

B.S.: Tak, przygotowujemy się już do startu w kolejnych konkursach. Tym razem będziemy starać się o dofinansowanie nie tylko na rozbudowę sieci światłowodowych, bowiem planujemy również pozyskać środki na stworzenie innowacyjnego rozwiązania, które będzie miało zastosowanie w branży teletechnicznej. Uważam, że z takim doświadczeniem w prowadzeniu projektów, jesteśmy w stanie zrealizować dużo większe zadania inwestycyjne niż dotychczas.


A.G.: Jak zamierzają Państwo zwiększyć płynność obrotu akcjami? Może skup akcji własnych albo wypłata dywidendy byłyby dobrym pomysłem w tym zakresie?

B.S.: Rzeczywiście, życzylibyśmy sobie większej płynności na akcjach. Jednocześnie mam wrażenie, że nasi Inwestorzy niechętnie podejmują się dokonywania transakcji, ponieważ traktują inwestycję w SferaNET długoterminowo. Planujemy w pierwszym kwartale 2016 r. opublikować prognozy finansowe. Czy będziemy wypłacać dywidendę? Tego jeszcze nie wiem.


A.G.: We wrześniu 2014 r. Spółka przeprowadziła emisję akcji serii D, z której pozyskała 600 tys. zł. Jakie cele emisyjne przyświecały tej emisji?

B.S.: Wszystkie dotychczas pozyskane środki finansowe zostały wykorzystane na realizację projektów budowy infrastruktury światłowodowej współfinansowanych ze środków unijnych.


A.G.: Jak ocenia Pan rynek NewConnect jako źródło pozyskiwania kapitału?

B.S.: Oceniam go bardzo pozytywnie. Rynek NewConnect pozwolił nam rozwinąć skrzydła, a Spółka stała się bardziej przejrzysta i wiarygodna dla Inwestorów. Mam nadzieję, że wkrótce, przy kolejnej emisji akcji, będziemy mogli sprawdzić, jak postrzegają nas Inwestorzy.


A.G.: Wiele spółek z alternatywnego rynku korzysta także z emisji obligacji korporacyjnych oraz wprowadzenia ich na rynek Catalyst. Czy jest to dzisiaj interesująca forma zdobywania finansowania?

B.S.: Tak, otrzymaliśmy taką propozycję. W mojej ocenie jest to jeden z droższych sposobów finansowania inwestycji i aktualnie nie planujemy emisji obligacji.


A.G.: Bardzo dziękuję za rozmowę.


SFN
Bogusław Sromek, Prezes Zarządu Spółki SferaNET S.A.