AGROLIGA GROUP - Debiut na New Connect planowany na początku lutego

Warszawa, dn. 26 stycznia 2011 r., Agroliga Group PLC zarejestrowana na Cyprze spółka holdingowa działającej na Ukrainie grupy produkującej olej słonecznikowy, prowadzącej uprawę zbóż oraz hodowlę bydła mlecznego – planuje debiut na NewConnect w pierwszej połowie lutego 2011 r. Miesiąc temu Spółka zakończyła prywatną emisję akcji, z której pozyskała 1 mln EUR. Środki te zostaną przeznaczone na modernizację parku maszynowego oraz kompleksu hodowlanego. Funkcję Autoryzowanego Doradcy pełni WDM Autoryzowany Doradca sp. z o.o.

- „Konsekwentnie realizowaliśmy plany związane z wejście na NewConnect. Sukces private placement nie był dla nas dużym zaskoczeniem, niski wskaźnik P/E, atrakcyjność prowadzonego przez nas biznesu oraz konkretnie określone cele emisyjne przyniosły wielu inwestorów zainteresowanych nabyciem udziałów w Agroliga Group PLC. Inwestycje, które planujemy przeprowadzić łącznie wyniosą spółkę ponad 3,6 mln euro, z czego 2,6 mln pochodzić będzie ze środków własnych Spółki. Gdyby nie rynek NewConnect i możliwość debiutu na GPW, rozwój przedsiębiorstwa oraz reorganizacja modelu biznesu mogłyby trwać o wiele dłużej. Obecnie przygotowujemy się do debiutu, który nastąpi w pierwszej połowie lutego br.” – mówi Oleksander N. Berdnik, Prezes Rady Dyrektorów Agroliga Group PLC.

WYNIKI FINANSOWE

Na koniec września 2010 r. szacunkowe skonsolidowane przychody grupy kapitałowej Agroliga Group PLC wynosiły 4,2 mln euro. Natomiast zysk netto był równy 1,055 mln euro. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, stanowi to wzrost odpowiednio o 74 i 99 procent. Według prognoz, na koniec 2010 r. skonsolidowane przychody Agroligi wzrosną do ponad 4,47 mln euro,
a zysk netto do ponad 1,32 mln euro.

PLAN INWESTYCYJNY

Do 2012r.
• Zwiększenie wydajności produkcji roślinnej z 1 ha o 20-50 %
• Powiększenie stada o 200 rasowych, wysokomlecznych krów
• Uruchomienie drugiej linii produkcji oleju słonecznikowego o wydajności do 10 tys. ton rocznie, co pozwoli na wzrost produkcji o 17 tys t/r
• Zdobycie 5% udziału w charkowskim rynku producentów oleju słonecznikowego

Do 2014r.
• Inwestycje w celu zwiększenia powierzchni magazynowych, elewatorów i zbiorników do przechowywania oleju słonecznikowego
• Powiększenie stada krów do 1,2 tys. sztuk
• Wprowadzenie długookresowego programu motywacji kadr, indywidualnych ścieżek rozwoju kariery, rotacji kadr i udziału w zyskach Grupy Agroliga
• Zdobycie 7% udziału w charkowskim rynku producentów mleka

Po 2015r.
• Wydzierżawienie dodatkowych gruntów uprawnych
• Wprowadzenie technologii rafinacji, dezodoryzacji i konfekcjonowania oleju słonecznikowego
• Organizacja produkcji przetworów mleczarskich z przeznaczeniem dla końcowego klienta
• Wdrożenie programów socjalnych

źródło: Public Image Advisors S.A.