MADKOM z wzrostem rentowności w 2014 r.

MADKOM S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2012 r., zajmująca się produkcją systemów IT dla samorządów, przedstawiła w dniu wczorajszym raport roczny za 2014 r. Był to dla Spółki bardzo dobry okres, bowiem jej przychody wzrosły o blisko 30% rdr. oraz miała ona 64 tys. zł zysku netto wobec straty rok wcześniej.

Emitent odnotował w 2014 r. dodatni wynik finansowy na wszystkich poziomach Rachunku Zysku i Strat, a wzrost rentowności świadczy o polepszającej się kondycji finansowej Spółki. Co istotne, MADKOM S.A. pozyskał oraz podpisał w minionym roku umowy o wartości przekraczającej 10 mln zł, których realizacja przypada na lata 2014-2015. Było to tym samym dla Spółki rekordowe w historii zakontraktowanie w okresie jednego roku. Dzięki temu w najbliższym czasie wartość umów na ten rok powinna przekroczyć poziom przychodów z 2014 r.

„Wyniku za rok 2014 można było się spodziewać po opublikowanym raporcie za IV kwartał, bowiem wynik ten po audycie Biegłego Rewidenta znacznie się nie zmienił. Sam rok byłby znacznie lepszy, gdyż podpisaliśmy rekordową liczbę kontraktów na lata 2014-2015. To, co nas cieszy, to fakt, iż w roku 2015 będziemy kontynuowali wzrost przychodów na podobnym poziomie, a już za niedługo mam nadzieję, że zakomunikujemy realizację celu polegającego na zwiększeniu sprzedaży na ten rok o 20% względem ubiegłego roku.” - komentuje Grzegorz Szczechowiak, Prezes Zarządu Spółki MADKOM S.A.

Dla Spółki 2014 r. okazał się również bardzo udany w zakresie rozbudowy Grupy Kapitałowej. W grudniu ub. roku podpisany został list intencyjny w sprawie nabycia 51% udziałów w spółce zajmującej się z branży IT świadczącej usługi z zakresu analizy finansowej dla branży hotelarskiej i medycznej. Finalizacja transakcji nastąpiła w styczniu br., a MADKOM S.A. wiąże duże nadzieje z zakupionym podmiotem. Zarząd Spółki uważa, że dokonana akwizycja pozwoli na dywersyfikację przychodów oraz idealnie wpisuje się w założenia strategii rozwoju w zakresie rozszerzania obszaru działalności na kolejne segmenty IT.

„W najbliższym czasie poza planami w zakresie akwizycji spółki z branży IT dla medycyny, planujemy rozbudować również sieć partnerską. Naszą siłą, a także trochę i asem w rękawie, może się okazać właśnie ta możliwość oraz działania, które aktualnie prowadzimy w związku z podpisaniem umowy z jednym z liderów rynku IT na świecie. Myślę, że w ciągu miesiąca wyklarują się warunki naszej współpracy z tym partnerem i podamy do publicznej wiadomości szczegółowe informacje.” - dodaje Szczechowiak.

MADKOM S.A. przeprowadził we wrześniu 2014 r. scalenie akcji w stosunku 10:1. Był to istotny krok w kierunku zwiększenia płynności obrotu na rynku NewConnect, czego efektem jest widoczny wzrost obrotów.

MADKOM S.A. jest dostawcą i integratorem autorskiego oprogramowania do zarządzania dokumentami, informacją i procesami w administracji publicznej. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie oraz doskonałą znajomość prawa regulującego funkcjonowanie urzędów administracji publicznej, co pozwala jej oferować produkty w pełni zgodne z aktualnymi przepisami. Od sierpnia 2012 r. MADKOM S.A. jest notowany na rynku NewConnect.

źródło: MADKOM