MADKOM po wejściu na NewConnect planuje przejęcia

Spółka pod koniec 2011 roku wygrała przetargi na dostarczanie autorskiego oprogramowania na kwotę prawie 1,6 mln złotych.

Gdynia, 10 stycznia 2012 r. Madkom SA, spółka ulokowana w Pomorskim Parku Naukowo - Technologicznym w Gdyni, jest dostawcą i integratorem autorskich produktów do elektronicznego zarządzania dokumentami, archiwami i budżetem w administracji publicznej. Głównym źródłem przychodów Madkomu jest sprzedaż własnego oprogramowania oraz świadczenie usług wdrożeniowych i szkoleń w zakresie oprogramowania.

Pod koniec roku 2011 Spółka wygrała cztery przetargi na realizację projektów dla sektora administracji samorządowej. Trzy z nich dotyczą wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów - Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją SIDAS, zaś jeden to System Planowania i Realizacji Budżetu SIDAS (system umożliwiający planowanie i realizację budżetu w układzie zadaniowym). Ponadto w grudniu br. Spółka podpisała umowę na wdrożenie systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w 13 gminach Powiatu Nowosądeckiego, w ramach projektu pn.: Nowosądecka Akademia Samorządowa, realizowanego w ramach Priorytetu V Dobre zarządzanie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość podpisanych kontraktów opiewa na kwotę prawie 1,6 mln zł.

„Specyfiką rynku systemów informatycznych w administracji publicznej jest fakt, iż występuje w nim sezonowość. Bardzo duża ilość przetargów rozstrzygana jest pod koniec roku, co powoduje, że najlepsze wyniki osiąga się w IV kwartałach – Powiedział Grzegorz Szczechowiak Prezes Madkom SA.”

Spółka jest w trakcie oferty prywatnej i na przełomie I i II kwartału planuje złożyć wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect, zaś debiut ma mieć miejsce w czerwcu br. Spółka chce pozyskać około 1 mln zł. Środki te mają zostać przeznaczone na szeroko rozumiany wzrost organiczny: rozbudowę sieci oddziałów, rozwój oprogramowania, a także wprowadzenie nowego modelu świadczenia usług opartego na modelu Software as a Service. Dodatkowo Madkom prowadzi zaawansowane rozmowy nt. przejęcia spółki ze swojej branży.

„Od dłuższego czasu szukamy małych rodzinnych firm, aby w ten sposób budować sobie pozycję na innych rynkach. Od roku prowadzimy negocjacje z podmiotem z naszej branży i liczymy na ich szybką finalizację.” – powiedział Szczechowiak.

Madkom prognozuje, że w 2011 r. osiągnie przychody w wysokości 4,54 mln zł. W 2012 r. mają one wzrosnąć do 6,07 mln zł. Zysk netto ma wzrosnąć w 2012 r. do 0,30 mln zł wobec prognozowanych na 2011 r. 0,25 mln zł. Rolę Autoryzowanego Doradcy pełni O.M. Finance Sp. z o.o.

źródło: Communico Arts