KUPIEC utrzymuje przychody na wysokim poziomie

Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., która działa w branży transportu i spedycji, zanotowała ponad 13.001 tys. zł przychodów w całym 2013 r. Oznacza to, że ich poziom został utrzymany w odniesieniu do 2012 r., w którym to sprzedaż wyniosła 12.999 tys. zł. Cały rok został zakończony zyskiem netto w wysokości ponad 145 tys. zł.

W IV kw. ub. roku strata netto Kupca wyniosła niewiele ponad 69 tys. zł, podczas gdy rok wcześniej Spółce udało się wypracować 30 tys. zł zysku.

„Pogorszenie wyników w ostatnim kwartale było wynikiem niskiego poziomu marż w dziale spedycji międzynarodowej. Podjęte przez Zarząd działania, m.in. rozwój działu spedycji krajowej oraz inwestycja w spółkę z branży windykacyjnej, powinny przyczynić się do zwiększenia zysku netto w nadchodzącym roku.” – mówi Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Narastająco, w 2013 r. Kupiec osiągnął 145 tys. zł zysku netto, a przychody Spółki ukształtowały się na poziomie 13.001 tys. zł. Rok wcześniej zysk netto sięgnął 470 tys. zł, a przychody wyniosły 12.999 tys. zł. W tym roku wyniki finansowe powinny ulec poprawie za sprawą uruchomienia jednostki spedycji krajowej w Tarnowie oraz utworzenia działu spedycji krajowej w Kielcach.

Kupiec S.A. bardzo mocno angażuje się także w rozwój spółki BVT Sp. z o.o., w której posiada 48,89% udziałów. Podmiot ten, działający w branży windykacji należności masowych, nabył już pierwszy pakiet wierzytelności, których łączna wartość przekracza 13 mln zł. Teraźniejsze prace skupiają się na przekształceniu w spółkę akcyjną oraz wprowadzeniu jej akcji do obrotu na rynku NewConnect.

Istotnym wydarzeniem jest również uznanie przez Espetel Sp. z o.o. kary umownej na rzecz Kupiec S.A. w wysokości 150 tys. zł. Kara ta wynika z niewywiązania się ze zobowiązań strony z umowy z dnia 18 marca 2013 r. i dotyczy kwestii związanych z założeniem Spółki BVT sp. z o.o.

„Współpraca z Espetel Sp. z o.o., będącą drugim wspólnikiem w BVT Sp. z o.o., układa się bardzo dobrze, jednak musieliśmy załatwić rozliczenia ciążące po okresie przedłużającego się zawiązywania spółki BVT i zmiany jej przedmiotu działalności. Nota na 150 tys. zł została uznana przez Zarząd Espetel i ten problem mamy już za sobą.” – dodaje Prezes Wróblewski.

źródło: Kupiec