KUPIEC - BVT nabywa pakiet wierzytelności o wartości 13 mln zł

BVT Sp. z o.o., w której Kupiec S.A. - Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2011 r., posiada 48,89% udziałów, nabyła w ubiegłym tygodniu pakiet wierzytelności o łącznej wartości przekraczającej 13 mln zł. Jest to pierwsza transakcja dokonana przez nowoutworzony podmiot.

Na nabyty pakiet wierzytelności składa się kilkadziesiąt tysięcy spraw o jednostkowej wartości poniżej 1 tys. zł. Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A. - Leszek Wróblewski, posiada spore doświadczenie w tej branży i będzie nadzorował prace zespołu BVT.

„W sfinansowaniu nabycia pakietu wierzytelności uczestniczyli wszyscy udziałowcy BVT. Kupiec, w ramach rozwoju nowej spółki, będzie skupiał się w najbliższych kwartałach na pozyskaniu finansowania na zakup kolejnych pakietów.” - komentuje Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Z najnowszego raportu InfoDług wynika, że całkowita kwota zaległych zobowiązań Polaków wyniosła na koniec września 2013 r. 39,03 mld złotych. Zaległe zadłużenie Polaków zwiększyło się o 5,4% w stosunku do danych z września 2012 roku. W ujęciu nominalnym, kwota zadłużenia uległa powiększeniu w okresie ostatniego roku o 2 miliardy zł.

Kupiec S.A. opublikuje wyniki finansowe za 3 kw. 2013 r. w dniu 14.11.2013 r.

źródło: Kupiec