ABS INVESTMENT w akcjonariacie Mode

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, dokonała zakupu akcji notowanej na alternatywnym rynku Spółki Mode S.A. i przekroczyła próg 5% głosów na jej WZA. ABS Investment S.A. zamierza aktywnie uczestniczyć w dalszym rozwoju tego podmiotu.

Spółka poinformowała o nabyciu 300.000 szt. akcji Mode S.A. i posiada obecnie 385.000 szt. akcji, co stanowi ponad 6% głosów na jej WZA. Podmiot ten jest notowany na rynku NewConnect od listopada 2011 r. i zajmuje się produkcją wysokiej jakości nowatorskich rozwiązań służących do automatycznego generowania fotografii produktów oraz ich prezentacji w formacie 360°. Urządzenia znajdujące się w ofercie Mode S.A. są sprzedawane przez dealerów i agentów w 20 krajach na świecie. Głównymi odbiorcami jej produktów są przede wszystkim agencje reklamowe, fotografowie, sklepy internetowe, muzea, a także producenci oraz sprzedawcy biżuterii i zegarków. ABS Investment S.A. wiąże bardzo duże nadzieje z nową inwestycją i będzie chciało aktywnie uczestniczyć w dalszym rozwoju Mode S.A. Emitent ma również zamiar skutecznie wykorzystywać efekty synergii wynikające z potencjalnej współpracy z innymi podmiotami wchodzącymi w skład jego portfela inwestycyjnego.

„Spółce Mode przyglądałem się od kilku lat. Zainteresowanie było spowodowane innowacyjnym produktem, jakim ona dysponuje. Wydaje się, że istnieje spora możliwość uplasowania tego produktu również u innych spółek z portfela i otoczenia ABS. Jestem również przekonany, że zastosowanie urządzenia jest o wiele szersze niż to, na jakie wskazuje obecna struktura sprzedaży. Mam nadzieję, że wraz z innymi Akcjonariuszami Mode znajdziemy sposób na dynamiczny rozwój tej firmy, po nieco słabszym ostatnim okresie.” - ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

W minionym tygodniu na rynku NewConnect zadebiutowała spółka portfelowa ABS Investment S.A. - Outdoorzy S.A., w której Emitent posiada akcje stanowiące 35,24% udziału w jej kapitale zakładowym oraz tyle samo udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Spółka ta zakończyła pierwszy dzień notowań 72% wzrostem kursu akcji w stosunku do kursu odniesienia i był to zarazem jeden z najlepszych tegorocznych debiutów na alternatywnym rynku. Outdoorzy S.A. działają w branży e-commerce i zajmują się sprzedażą odzieży oraz sprzętu sportowego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego. Spółka pozyskała w ofercie prywatnej środki w wysokości 625 tys. zł, które przeznaczyła m.in. na zwiększenie zatowarowania swojego magazynu, aby móc realizować zamówienia w opcji wysyłki w ciągu 24 godzin. Outdoorzy S.A. zamierzają również wprowadzić responsywną wersję sklepu, która pozwoli na korzystanie z niego użytkownikom urządzeń mobilnych.

W listopadzie br. ABS Investment S.A. dokonał nabycia akcji notowanej na rynku NewConnect Spółki SferaNET S.A. i przekroczył próg 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na jej WZA. Podmiot ten działa w branży telekomunikacji i podwyższył w ostatnim czasie swoje prognozy finansowe na 2016 r. Spółka przewiduje, że wypracuje w tym roku zysk EBITDA na poziomie 1 mln zł oraz przychody netto ze sprzedaży w wysokości 4,4 mln zł. Po trzech kwartałach 2016 r. zysk EBITDA SferaNET S.A. ukształtował się na poziomie ponad 834 tys. zł, a kwota przychodów netto ze sprzedaży przekroczyła 3.532 tys. zł. Z kolei inna ze spółek portfelowych ABS Investment S.A. - LS Tech-Homes S.A. pozyskała w październiku 2016 r. istotny kontrakt na realizację budynków mieszkalnych w Berlinie. Jego wartość netto wynosi blisko 9,5 mln EUR. Pozyskane zamówienie powinno w znaczący sposób wpłynąć na wyniki finansowe i dalszy rozwój działalności tej spółki.

„Znakomity debiut Outdoorzy S.A. to efekt bardzo dobrej, dwuletniej współpracy ABS z Zarządem tej Spółki. Zmiany, jakie dokonały się w niej w obszarze biznesowym, organizacyjnym, sprzedażowym oraz marketingowym są naprawdę imponujące. Liczę na dalszy bardzo dynamiczny rozwój tej firmy i jestem przekonany, że ok. 200% zysku dla ABS w dniu debiutu to dopiero początek pozytywnych efektów dla nas związanych z tą inwestycją. Na pochwałę zasługuje również SferaNET S.A. - spółka również bardzo dobrze zarządzana, której wyniki finansowe są w tym roku lepsze od zakładanych, co spowodowało podniesienie prognoz finansowych na rok 2016. Przed tą firmą wielka szansa w kolejnych latach, żeby zrobić ogromny skok do przodu w związku z planowaną dystrybucją wysokich środków dotacyjnych w obszarze działania tej spółki. W fazę komercjalizacji, jak się potocznie mówi, wkroczył również najtrudniejszy i długo trwający projekt LS Tech-Homes S.A., czego efektem jest pierwszy, bardzo duży kontrakt, który powinien być kołem zamachowym dalszego rozwoju tego podmiotu.” - podsumowuje Jarosz.

ABS Investment S.A. w dalszym ciągu realizuje działania mające na celu rozbudowę portfela inwestycyjnego o interesujące i perspektywiczne spółki, które mogą pozwolić na osiągnięcie wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Emitent dąży także do wykorzystania efektów synergii, które mogą wynikać z intensyfikacji współpracy pomiędzy jego spółkami portfelowymi. Na koniec września 2016 r. w skład portfela inwestycyjnego ABS Investment S.A. wchodziło 20 spółek publicznych oraz 14 podmiotów niepublicznych, a jego łączna wartość przekroczyła wartość 21,25 mln zł. Emitent zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną preferuje spółki dywidendowe, a łączna wartość przychodów z tego tytułu wyniosła w tym roku ponad 85 tys. zł.

Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy finansowe na 2016 r., które zakładają osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 - 0,55 zł. Z kolei prognozowana wartość aktywów ABS Investment S.A. (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec br. od 3,60 zł do 4,00 zł. Na koniec 3 kw. 2016 r. wartość aktywów Emitenta na 1 akcję ukształtowała się na poziomie 3,29 zł, co stanowiło 91,39% dolnej granicy prognozy finansowej.

ABS Investment S.A. utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową i niski poziom zadłużenia. Emitent wypłacił w tym roku dywidendę z zysku za 2015 r. w wysokości 0,06 zł na akcję. Spółka realizuje również dwa programy skupu akcji własnych - skup A prowadzony poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B realizowany w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Spółka jest zakwalifikowana do segmentu rynku NewConnect - NC Focus.

źródło: ABS Investment